Röster om Helsingborg: "En av de starkaste regionerna i hela Skåne"

Sex fastighetsägare i Helsingborg om läget i staden.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-06-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Martin Nerpin, vd på Svenska Hus i Skåne


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Helsingborg befinner sig i en stark tillväxtregion, faktum är att det är en av de starkaste regionerna i hela Skåne. Helsingborg är även sedan länge ett framstående handels- och distributionscentrum, så det rör sig om en väl etablerad marknad. Läget mitt i Öresundsregionen är dessutom väldigt strategiskt.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Jag tror egentligen inte att man kan peka ut någon särskild kategori av företag som söker sig till Helsingborg, utan staden attraherar företag inom alla typer av branscher. Men om jag ändå måste välja ut någon bransch, så är distributionsmarknaden väldigt stark här.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Staden växer hela tiden och blir bara starkare och starkare, så jag anser att framtiden ser mycket ljus ut för Helsingborg. Dessutom gör läget i Öresundsregionen att Helsingborg kan dra nytta av all tillväxt runtomkring. Finanskrisen har naturligtvis även påverkat Helsingborg, liksom alla andra städer, men den senaste tiden har vi ändå sett att det börjar lätta och marknaden är inte lika svår som bara några månader sedan.

Vad kan förbättras för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Framförallt tror jag att det handlar om att skapa fler attraktiva boenden och kvalificerade jobb. Det här tror jag är förutsättningarna för att skapa en sund utveckling som lockar till sig ännu fler företag och genererar fler arbetstillfällen.


Malin Kylefors, fastighetsförvaltare på Aberdeen


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Helsingborg är belägen i en spännande och expansiv region. Det är en bra stad ur kommunikationssynpunkt och en trevlig stad att bo i. Du har närhet till inte mindre än tre flygplatser samt motorvägar, det är dessutom enkelt att nå Helsingborg med tåg.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Traditionellt sett är det logistikföretag som söker sig hit med anledning av stadens läge. Men det är också en intressant stad för teknik- och kunskapsintensiva företag och även för läkemedelsföretag.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– De ser mycket bra ut. Det är många spännande projekt på gång i staden just nu med exempelvis en ny multiarena och stadsförnyelseprojektet H+ där byggandet av Södertunneln ingår. Det här kommer att öppna upp för en mängd nya möjligheter för staden.

Vad kan förbättras för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Jag tror att det är viktigt med en fortsatt utveckling av Campus Helsingborg. För att staden ska lyckas locka fler företag är det även viktigt med fler boendealternativ och däribland studentbostäder. Ett brett utbud av bostäder tror jag är en förutsättning för fler företagsetableringar.


Gert Persson, mäklare på Valvet


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– En av stora fördelarna är att det finns ett bra klimat för boende runt omkring och att Helsingborg befinner sig mitt i Öresundsregionen som genomgår en mycket spännande utveckling just nu. I Helsingborg har du nära till hela marknaden och det finns även goda kommunikationer. När det gäller näringslivet så är det väldigt väl förspänt här, framför allt i fråga om transport och handel. En annan fördel är att Helsingborgsregionen inte har några jätteindustrier, vilket gör att Helsingborg inte har varit lika hårt drabbat av lågkonjunkturen, så som exempelvis Göteborg. I Helsingborg är näringslivet även diversifierat, vilket gör att regionen inte är lika sårbar som andra ställen. Här finns även en hamn som är fungerar väldigt bra, den näst största i Sverige när det gäller containerverksamhet.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Som jag nämnde tidigare finns det en bra spridning vad det gäller olika branscher i Helsingborg, men några av de stora inriktningarna är frukt och grönt, samt en hel del åkeriverksamhet. Ikeas huvudkontor har genererat en hel del kringverksamhet.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– De ser väldigt ljusa ut, framför allt med tanke på de nya planerna söderut som kommer att öppna upp Helsingborg mot havet. Dessutom är jag övertygad om att vi så småningom kommer att få en tunnel över till den danska sidan. Det har hänt en hel del de sista åren och kommer hända enormt mycket framöver. Örestadsvisionen närmar sig mer och mer.

Vad kan förbättras för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Förbättringar finns det naturligtvis alltid utrymme för, men det finns egentligen ingenting som jag kan komma på spontant.


Jonas Hallström, IR- och marknadskoordinator på BrinovaVilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Europavägarna E4/E6, närheten till Europa och ett bra företagsklimat.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Här finns bland annat Puma Nordic, Ica (Nordiskt lager), Ikea (huvudkontor) och Brinova (huvudkontor).

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Inom cirka 15 år kommer det att bli en ny tågtunnel, utveckling av Söder, Gåsebäck och Södra Hamnen. Kanske även en fast förbindelse med Danmark. Hela staden kommer att genomgå en förändring.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Staden behöver växa. Både ifråga om bostäder, kommersiella lokaler och kommunikationer. Området Väla med det stora köpcentrat som just nu bygger ut stort tillsammans med Ikea är ett lysande exempel på etablering.

Har Brinova några projekt på gång i Helsingborg?

– I Helsingborg Östra etablerar Brinova en av våra Logistikpositioner, precis intill E4 och E6. Brinova äger bland annat södra hamnen som är under utveckling.


Gabriel Löfqvist, fastighetsutvecklare och uthyrningsansvarig på BriggenVilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– I Helsingborgsregionen finns ett välutvecklat dynamiskt näringsliv där man har nära till allt och därmed har lätt för att skapa sig en god och gynnsam plattform för sin företagsetablering.
Det goda företagsklimatet i regionen är väletablerat och fungerar mycket bra för såväl befintliga som nya verksamheter.


Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– Näringslivet i Helsingborg är väldigt mångfacetterat. Närheten och synergin med branschkollegor såväl som att befinna sig i en god kundmarknad intresserar de flesta branscher att etablera sig här.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Helsingborgsregionen är en tillväxtregion med ett utomordentligt gott logistiskt läge. Det här ger stor valfrihet och manövreringsförmåga hos näringslivet, vilket medför en bra stabilitet genom konjunktursvängningar. Det mesta talar för att framtidsutsikterna framöver är mycket goda.

Vad kan förbättras för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– Helsingborg behöver en riktig kongressanläggning med dignitet som staden tyvärr saknar idag. Detta är dock en fråga som Helsingborg aktivt arbetar med att lösa på bästa kvalitativa sätt. Vidare så är arbetet med Europakorridoren viktig för Helsingborgsregionen och en blivande fast Helsingborg – Helsingör förbindelse.


Jan-Erik Johansson, fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Helsingborg?

– Undersökningar har genom åren visat att Helsingborg är en av de mest attraktiva orterna att etablera sig i, det som ofta nämns i dessa sammanhang som positiva aspekter är boendemiljön, närheten till E4, E6, E20, goda kommunikationer och de planerade satsningarna på vidareutveckling av staden. Man är också en del i en av norra Europas mest expansiva regioner med cirka 3,6 miljoner invånare.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?

– I Helsingborg finns ett differentierat näringsliv. Traditionellt har tyngdpunkten varit företag som är verksamma inom logistik, livsmedel, IT och läkemedel. Denna typ av företag kommer säkerligen även i fortsättningen vara intresserade av att etablera sig i Helsingborg, men även andra företag inom exempelvis konsultbranschen kommer säkert att lockas till Helsingborg.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Helsingborg?

– Helsingborg befinner sig i ett intressant skede med många spännande projekt framför sig såsom infrastruktursatsningar, ny multiarena, ny kongressanläggning och H+. Bland annat dessa bidrar till att göra Helsingborg mer attraktivt och som tidigare nämnts en viktig del i den expansiva Öresundsregionen.

Vad kan förbättras för att göra Helsingborg ännu mer attraktivt?

– I Helsingborg har på senare år samarbetet stärkts mellan näringsidkare och kommun, flera viktiga steg har redan tagits såsom exempelvis förbättring av miljön i stadskärnan och olika samverkansgrupper. Det är viktigt att denna tätare dialog fortsätter att utvecklas så att man tillsammans gör Helsingborg mer attraktivt. Det är också viktigt att de planerade satsningarna ovan drivs framåt i ett högt tempo så att Helsingborg ej tappar mark mot övriga orter i regionen. Och det kanske viktigaste i detta sammanhang är att fler bostäder byggs som möjliggör en fortsatt utveckling av staden.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration