Full fart framåt för H+

Helsingborg står inför det största stadsförnyelseprojektet i modern tid: En helt ny stadsdel, till ytan lika stor som 120 fotbollsplaner, som ska utveckla södra centrala Helsingborg kring stadens hamninlopp.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-06-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

H+ är, som bekant, namnet på det stadsförnyelseprojekt som Helsingborgs södra centrala delar ska genomgå. Det handlar om en helt ny stadsdel som ska växa fram strax söder om centralstationen Knutpunkten. Totalt omfattar projektet cirka en miljon kvadratmeter mark, en yta som är dubbelt så stor som stadens befintliga centrum. Arbetet med att färdigställa den nya stadsdelen beräknas ta cirka 20–25 år. Men redan idag har man kommit en bra bit på väg.

Danskarna vann


I våras utlystes en projekttävling gällande utformningen av H+ området. Fem tävlingsbidrag var med i slutstriden, men det blev till slut det danska arkitektteamet Schönherr Landskape som tog hem segern med bidraget "The Tolerant City".

– Några av nyckelfaktorerna som bidrog till att team Schönherr tog hem segern var att de dels hade tagit ett väldigt starkt grepp om området som helhet, och dels hade skapat en blågrön koppling från Jordbodalen och Gåsebäck ner till Öresund. Tillförandet av vatten till området skapar en mängd nya kvaliteter. De var också tydliga med att de ville skapa en diversifierad och varierad stadsbild, säger Kristoffer Nilsson, arkitekt på H+.

Tre viktiga nyckeldelar


Med tanke på projektets omfattning kommer det dock inte enbart att vara Schönherr som står för utformningen av H+. Man har även valt att fortsätta samarbetet med två andra tävlingsbidrag, närmare bestämt det svenska teamet White Arkitekter samt engelska Foster + Partners.

– Nu är vi inne i en spännande fas där vi för samman teamens kompetens med stadens egen kompetens. Under hösten kommer vi sedan att zooma in på tre viktiga nyckeldelar i projektet. Det gäller dels den blågröna kopplingen, dels hur man kan koppla samman H+ med intilliggande stadsdelar, och slutligen hur man, i samband med att Södertunneln byggs, kan omforma Järnvägsgatan och därigenom skapa ett kvalitativt rum, fortsätter Kristoffer Nilsson.

Till våren är det tänkt att man med hjälp av dessa tre utredningar, samt övriga analyser som staden genomför, ska kunna ta fram en strategi för området.

– Man skulle nog kunna sammanfatta det hela med att det är full fart framåt som gäller för H+ just nu.

Jessica Engvall, som arbetar som biträdande kommunikationschef på H+, är dock noga med att förtydliga att framtiden för H+ även kommer att involvera alla de som bor och verkar i Helsingborg.

– Vi arbetar aktivt för att föra en bra dialog med omgivningen om vad den här nya stadsdelen ska innehålla. Det är viktigt att få input från boende, studenter, politiker, opinionsbildare, fastighetsägare, företag med flera. De måste också få komma till tals och förmedla sina tankar. Vi vill att det här ska vara ett projekt som människor ska kunna följa och känna sig delaktiga i. En aktiv dialog med medborgarna är därför centralt i projektet, säger Jessica Engvall.

Sedan i våras finns SHIP, som ligger i Tretornhuset, granne med Campus. Det här är en mötesplats i annorlunda miljö för människor som är intresserade av att följa utvecklingen av H+. Här finns bland annat utställningen "Tänk H+" och aktuell information om projektets utveckling.

Hur stort har intresset varit bland medborgarna hittills?


– Nu efter semestrarna börjar det bli ett ordentligt tryck här igen. Både skolor, företag och andra grupper i samhället vill gärna komma hit på studiebesök. Vi befinner oss fortfarande i inledningsskedet av projektet, men till våren hoppas vi ha mer något mer konkret att presentera och att visa upp för allmänheten att ta ställning till. Avsikten är att inleda detaljplanarbetet 2011 och sedan börja byggandet av Södertunneln 2012 och då kommer vi att se en hel del action i området, säger Kristoffer Nilsson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration