Skanska bygger grönt

Vad sägs om att sitta i en inspirerande och trivsam miljö med utsikt över en grönskande tomt? Det här är vad Skanska vill åstadkomma med sitt senaste kontorsprojekt Norra Terrassen alldeles intill Ideon i Lund. t

Skriven av Sofia Carlsson 2009-05-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

– Det kommer att bli stort fokus på miljön i det nya kontorsprojektet. Vi kommer dels att skapa en hållbar och energisnål fastighet. Men de gröna ledorden kommer inte enbart gälla det byggnadstekniska. Kontoren kommer även att utformas så att det blir en attraktiv arbetsmiljö och en grönskande närmiljö, säger Andreas Lundberg, marknadsansvarig på Skanska Öresund AB.

På Skanska har man länge fokuserat på att bygga miljövänliga och energisnåla fastigheter, så kallade Green Buildings, där kontoren har minst 25 procent lägre energibehov än vad Boverkets norm kräver.

Men Skanska satsar nu på att ta sitt miljöengagemang ett steg längre genom att även LEED-certifiera sina byggnader. LEED står för "Leadership in Energy and Environmental Design" och är ett av världens ledande system för miljöcertifiering av byggnader. Resursanvändning, byggnadens läge, utformning och inomhusklimat samt minimering av energiförbrukning och avfall är några av de kriterier som ligger till grund för en LEED-klassi­ficering.

Ambitionen är att det nya kontorsprojektet, Norra Terrassen, ska bli både Green Building-certifierat och LEED-certifierat samt få en grön och trivsam inomhus- och utomhusmiljö.

– Många gånger anläggs stora parkeringar och stenläggningar intill nya kontorshus. Men vem vill egentligen ha utsikt över en grå och trist parkering? Det här vill vi ändra på i det nya kontorshuset och plocka in det gröna även kring huset. Tanken är helt enkelt att det ska bli en inspirerande och trivsam arbetsmiljö.

För att lösa parkeringsbehovet planerar man att skapa ett överbyggt parkeringsdäck som placeras så undanskymt som möjligt.

Två hus, fyra våningar och 32 hyresgäster


Norra Terrassen kommer att innefatta två hus om totalt 12 000 kvadratmeter som kommer att ligga vid norra infarten till Lund, strax intill Ideonområdet. När husen är färdigbyggda kommer de att rymma fyra våningar vardera, som i sin tur kan delas upp i fyra delar. Detta gör att det får plats upp till 16 hyresgäster per hus. I nuläget befinner sig Skanska i bygglovsfasen och man har börjat skissa på hur husen ska utformas. Än är det dock inte riktigt klart när byggstarten kommer att äga rum.

– Vi pratar just nu med ett antal intressenter, men vi kommer inte att bygga något på spekulation. Om allt går enligt planerna hoppas vi kunna komma igång med byggnadsarbetet i slutet av 2009 eller början av 2010 och sedan rör det sig om cirka 15–16 månaders byggtid, säger Andreas Lundberg.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration