Röster om Västra Hamnen

Tre fastighetsägare om läget i Västra Hamnen.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-04-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Håkan Rosell | Fastighetschef på Newsec Asset Management


Vilka fördelar anser du att det finns med att etablera sig i Västra Hamnen?
– Det finns ett stort utbud av nya och yteffektiva kontorslokaler här som gör området intressant även om hyrorna här ligger relativt högre jämfört med andra delmarknader. Yteffektiviteten gör att arbetsplatskostnaden för respektive medarbetare kan hållas på en rimlig nivå. Detta gör att det inte nödvändigtvis blir dyrare att sitta i en ny lokal i Västra Hamnen jämfört med att sitta i en äldre fastighet inne i stan.

Vilka typer av företag skulle du säga lockas hit?
– Västra Hamnen lockar många olika typer av företag, och det finns gott om olika typer av konsulter i området. Framför allt lockas många stora företag och huvudkontor hit. Flera av dessa företag har därför valt att hyra hela kontorshus, såsom exempelvis Mercedes, Region Skåne och ÅF. Utbudet av lokaler är stort om man kan tänka sig att hyra 300 kvadratmeter och uppåt. Vi själva är nog en av de mindre hyresgästerna, vi hyr cirka 350 kvadratmeter.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– De ser ljusa ut, det finns fortfarande ganska mycket mark kvar att exploatera här. Midroc, NCC, Wihlborgs och Diligentia är de största aktörerna här i Västra Hamnen och de har allihop mark att jobba med framöver. Och det finns en hel del kvar att göra, även om man kan konstatera att man har kommit en bra bit på väg. Det har hänt oerhört mycket här de senaste fem åren, området har blivit mycket väletablerat och servicen förbättras hela tiden. Västra Hamnen är det område i Malmö som växer mest just nu, och är det mest attraktiva området att etablera sig i när det gäller kontorsetableringar idag.

Vad kan förbättras ytterligare, för att göra området ännu mer attraktivt?
– Det är svårt att säga något konkret, men generellt sett tror jag att det handlar om att fortsätta att utveckla bostadssidan och de kommersiella fastigheterna. För att området ska kännas helt färdigt krävs det också att det anläggs en del parker och liknande i Västra Hamnen. Det är viktigt att man även fokuserar på kringmiljöerna för att få en bra helhet.
Har ni några projekt på gång i Västra Hamnen?

– Nej vi är inte involverade i något projektrelaterat just nu. Däremot förvaltar vi tre fastigheter här i Västra Hamnen varav två av dem är fullt uthyrda. I den tredje fastigheten, Jungmannen, finns det dock fortfarande lite vakanser.

Karin Skiöld | Informationschef, Midroc Property Development


Vilka fördelar anser ni att det finns med att etablera sig i Västra Hamnen?
– I Västra Hamnen har små, medelstora och stora företag möjlighet att etablera nytt kontor. Det lilla företaget kan på samma villkor som det stora få nybyggda lokaler. Eftersom kontorslokalerna anpassas efter företagens verksamhet blir lokalerna samtidigt yteffektiva. I Västra Hamnen finns också en spännande dynamik med gott om mötesplatser för olika typer av företag, bland annat i World Trade Center. Västra Hamnen symboliserar "det nya Malmö" som vuxit fram efter varvskrisen. Många företag vill förknippas med Västra Hamnen och de goda framtidsutsikter som finns här.

Vilka typer av företag skulle ni säga lockas hit?
– Det finns en stor bredd av företag som etablerar sig i Västra Hamnen. De hyresgäster som dominerar hos oss är framförallt teknik- och kunskapsföretag med spetskompetens samt noterade bolag.

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Vi ser väldigt ljust på framtiden, trots att det tillfälligtvis är lite lägre aktivitet på marknaden. Västra Hamnen växer snabbt. Här vill många Malmöbor arbeta, bo och leva. Området är väldigt attraktivt beläget alldeles vid vattnet, med fin utsikt över Öresund. Här finns generösa rekreationsområden, moderna kontor och bostäder samt en hel del service. Närheten till centralstationen och Malmö city är viktiga faktorer för områdets popularitet. Stadsdelens storlek passar också många.
Vad kan göra området ännu mer attraktivt?

– För att Västra Hamnen ska bli en komplett stadsdel behövs mer service, till exempel i form av apotek, systembolag och kemtvätt. Det finns redan ett brett utbud av restauranger och kaféer samt en stormarknad. Den kommunala servicen byggs också ut efterhand.

Har ni några projekt på gång i Västra Hamnen?
– Vi arbetar vidare med utvecklingen av området kring World Trade Center. Just nu uppför vi ett nytt hotell med 230 rum. Rezidor blir operatör med sitt hotellkoncept Park Inn.
Under våren sätter vi spaden i jorden för ett nytt kontorshus i fem plan. Det blir 4 800 kvadratmeter stort med fint profilläge mot Skeppsgatan. Störst hyresgäst blir konsultföretaget Ramböll.
Kockums torg kommer att anläggas framför den nya World Trade Center-byggnaden. Vi kommer att uppföra drygt 100 bostäder utmed Västra Varvsgatan, snett mittemot Kockum Fritid. Vi har också nyligen påbörjat planeringen av ytterligare kontor och bostäder i samma område.

Björn Alderin | Produktionschef, Egmont Tidskrifter AB, Malmö


Hur länge har ni suttit i Västra Hamnen?
– vi flyttade in under 2004. Tidigare fanns vi i en egen fastighet på Södra Bulltoftavägen i Malmö.

Vad var det som gjorde att ni valde att etablera er här istället?
– Framför allt handlade det om att vi satt i orationella lokaler med alldeles för stora ytor. Vi tyckte också att vi hade en dålig intern kommunikation, de flesta medarbetarna satt i egna stora cellkontor. När vi flyttade till Västra Hamnen gjorde vi en omorganisation, så nu sitter 95 procent av medarbetarna istället i öppet landskap. Det har blivit väldigt lyckat, kommunikationen har förbättrats avsevärt och jag upplever också att vi känner varandra mycket bättre nu.

Vilka fördelar anser ni att Västra Hamnen har?
– Västra Hamnen är ett dynamiskt och spännande område, det var en stor anledning till att vi valde att flytta hit. Dessutom innebär etableringen här en stor fördel för oss rekryteringsmässigt, eftersom vi blir en attraktivare arbetsgivare som kan erbjuda våra anställda moderna lokaler i ett häftigt läge. I området finns också en hel del andra medieföretag, och SVT är på väg hit.

Finns det något som ni tycker kan förbättras i området?
– Nej egentligen inte. Vi tycker att Västra Hamnen är en oerhört spännande och kreativ miljö, och vi stortrivs här. Möjligen kan det vara en liten nackdel att området fortfarande är en byggarbetsplats, men det får man ha överseende med.

Skulle ni rekommendera andra företag att etablera sig här?
– Absolut!


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration