Röster om Borås: "En stark tillväxtort"

Fyra röster om hyresmarknaden i Borås.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-03-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Jan Mordenfeld, vd, Jamfa


Artikelbild

Jan Mordenfeld
Bild: Jamfa


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Borås?

– Vi har ett bra företagsklimat och ett näringslivskontor på kommunen där de är väldigt behjälpliga och positiva till nya etableringar. Sedan har Borås ett exceptionellt bra läge, med närhet till riksväg 40, flygplatsen i Landvetter och Göteborgs hamn, samtidigt som vi finns mitt emellan Jönköping och Göteborg.

Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Borås just nu?

– Jag upplever efterfrågan som ganska hyfsad. Men man får väl kanske vara lite mer på tårna och vara ­öppen för nya lösningar och idéer.

Var har Jamfa lediga lokaler just nu?

– Vårt kontorshus på Allégatan, före detta Folksam­huset, håller på att mer och mer utvecklas till ett advokathus. Här finns i dag Smile Tandvård och tre advokatbyråer; Jörgen Olson, Crusner och Hurtig & Partners. Vi bygger just nu helt nya kontorslokaler för Hurtig & Partners, som expanderar i snabb takt, varför delar av deras nuvarande lokaler, 157 kvadratmeter med mycket hög standard, blir hyreslediga från och med 1 april. Dessa lokaler är direkt inflyttningsklara för en ny hyresgäst, helst en advokatbyrå eller något med nära anknytning till juridiken. Dessa lokaler är utrustade med glasade väggar med ekpartier, fiber och färdig­draget nätverk.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Borås som näringslivsstad?

– Det är viktigt att staden växer och vidareutvecklas. Denna process får absolut inte stanna av eller bromsas upp. Många gator har rustats upp och gjorts om, med ekonomisk hjälp av fastighetsägarna, till gå- och gårdsgator. Detta har fört med sig att ett helt nytt intresse för centrala Borås har väckts till liv. Jag skulle nog gärna se att utvecklingen av centrum går vidare i denna riktning. Till exempel skulle jag gärna vilja se ett nytt parkeringshus byggas, gärna mitt i centrum och då naturligtvis under mark. Nu tycker väl de flesta att det börjar bli tjatigt med att jag vill riva upp Stora Torget, men det vore utan tvekan det absolut ultimata. Då kan man nämligen stänga av och göra om betydligt fler gator och ändå bibehålla en god tillgänglighet till centrum.

– Sedan skulle jag gärna se att man, i samband med att man bygger om och rustar upp Allégatan, låter fastighetsägarna borra för att investera i värmepumpar för fastigheterna utmed gatan. Detta för att uppnå högre och bättre miljökrav. Det kan nog även vara bra att kommunen får lite konkurrens till fjärrvärmenätet. Detta innebär ju dessutom att fastighetsägarna själva kan styra sina värmekostnader, inte minst till fördel för hyresgästerna.


Niklas Larsson, marknadschef, Cernera


Artikelbild

Niklas Larsson
Bild: Cernera


Hur är efterfrågan på kommer­siella lokaler i Borås för när­varande?

– Vi har upplevt marknaden som relativt stabil trots den globala oro vi sett de senaste åren. I nuläget känner vi av ett ökat tryck, främst vad avser större etableringar av kontor i Borås.

Hur mycket ledigt har ni i dag?

– Vi har ett fåtal vakanser. Det som är mest påtagligt är i en av våra projektfastigheter där vi under hösten 2013 ledigställt ett par tusen kvadratmeter som skall totalrenoveras.

Ni lanserade förra året Cernerakortet. Vad innebär detta?

– Cernerakortet är ett mycket uppskattat sätt att skapa affärsnätverk mellan våra kunder.

– Det handlar om att kunder eller samarbetspartners lämnar ett eller flera erbjudanden till varandra på en gemensam sida på vår webb. När man önskar nyttja tjänsten eller erbjudandet ger man sig till känna genom att visa upp sitt Cernerakort. Kortet delas ut till samtliga anställda i företag som hyr av Cernera.

Hur långt har ni kommit med utvecklingen av Pallashuset?

– Vi ligger i slutskedet av detaljplaneprocessen som främst berör påbyggnad av bostäder på taket samt byggandet av ett höghus om 20–33 våningar i fastighetens sydvästra del. För den kommersiella delen, det vill säga ytor för butiker, restauranger, med mera har vi i dagarna utsett en kommersiell konsult som kommer driva framtagande av koncept, kontakter med nya och befintliga kunder etcetera.

Ni satsar hårt i Boråsområdet, men bara här. Några planer på att också satsa på nya marknader?

– Man ska väl aldrig rista något i sten men vi har och kommer alltid ha en stark ställning i Borås – vi gillar Borås. Vi har tidigare haft fastighetsbestånd i både Jönköping och Malmö och vet vad det innebär att förvalta på annan ort. Vi inser fördelen att verka där vi finns. Vi kan marknaden och besluts­vägarna blir kortare och våra hyresgäster får bättre och snabbare service. Borås är en entreprenörsdriven tillväxtort, där vi bedömer att det finns goda affärsmöjligheter som vi ska till­varata.


Ulrica Svantesson, lokalansvarig, Willhem i Borås


Artikelbild

Ulrica Svantesson
Bild: Willhem


Willhem äger 305 fastigheter till ett värde av 13,6 miljarder kronor. Borås/Ulricehamn är med 119 fastigheter er största marknad, och här äger ni cirka 30 000 kvadratmeter kommersiell lokalyta. Var har ni lediga lokaler för tillfället?

– Vi har främst lediga lokaler på Druvefors i Borås. Här har vi i fastigheten Forsen cirka 800 kvadrat­meter kontorsyta samt cirka 400 kvadratmeter butik/utställningsyta. Här finns lagerytor att hyra i anslutning till lokalerna och mycket goda parkeringsmöjligheter. I centrum har vi en ledig butikslokal på Stora Brogatan 4, cirka 135 kvadratmeter med bra skyltläge.

Vilka är de största fördelarna med Borås, som stad att äga fastigheter i?

– Borås är en stark tillväxtort. Borås dragningskraft som boplats hänger mycket ihop med omgivningen, och det pågår många samarbeten i regionen som kan stärka den stabila utvecklingen.

– Borås har haft en stabil årlig befolkningsökning under hela 2000-talet. Näringslivet har en stabil positiv utveckling.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling för Borås som näringslivstad?

– Att det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet fortgår. Det ska vara enkelt för intresserade företagare att etablera sig i Borås med omnejd.

– Andra viktiga frågor är utvecklingen och expansionen för Högskolan i Borås, och kommunikationerna, som Götalandsbanan och exempelvis utbyggnaden av väg 27 som ska länka samman södra och västra sidan av staden.


Rickard S Dahlberg, partner på Nordic Real Estate Partners


Artikelbild

Rickard S Dahlberg
Bild: Nicklas Tollesson


Nordic Real Estate Partners har på senare tid investerat i två stora logistikfastigheter i Borås om sammanlagt 63 000 kvadratmeter – nyproduktion av 40 000 kvadratmeter med Aditro som hyresgäst, och förvärv av en nyproducerad fastighet om 23 000 kvadratmeter med Speed Logistics som hyresgäst. Vilka faktorer gör att ni väljer att satsa hårt i Borås?

– Borås utgör tillsammans med Göteborg Sveriges största logistiknod med en excellent infrastruktur. Viared som delmarknad i denna region är dessutom mycket bra utifrån ett byggtekniskt perspektiv med väldigt goda markförhållanden, vilket gör att det går att hålla utvecklingskostnaderna nere och därmed möjliggöra konkurrenskraftiga hyresnivåer med bibehållen lönsamhet.

– Andra viktiga faktorer är att kommunen är positiv till logistik och har en effektiv bygglovshantering samt att vårt samarbete med de Boråsbaserade bolagen Olofsson Bygg och J&B Förvaltning fungerar mycket väl.

Hur mycket äger ni nu sammanlagt i Borås?

– När Aditros nya anläggning är klar i höst kommer vi att äga cirka 150 000 kvadratmeter i Borås.

Ni är stora inom moderna logistikfastigheter. Vad gör Borås till ett bra logistikläge?

– Borås ligger väldigt bra till med närheten till Nordens största hamn i Göteborg, flygplatsen i Landvetter samt läget längs huvudflödet av gods på riksväg 40 från Göte­borg till Stockholm via Jönköping som också är en viktig knutpunkt. Det är helt enkelt ett mycket bra läge för en stor del av det nordiska godsflödet kombinerat med bra infrastruktur och god tillgång på kunnig och lojal arbetskraft.

Har ni några lediga lokaler i Borås?

– Nej. Vi kan dock bygga nytt högeffektivt lager om vi får nio till tolv månader på oss för uppförandet, så det är bara att ringa.

Vilka frågor är viktigast för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i Borås?

– Från vårt perspektiv så har kommunen på ett bra sätt hanterat behovet av markytor för expansion av industri, logistik och kommersiella lokaler genom expansionen av Viared västerut. Om man skall önska sig något så är det fullt utbyggd motorväg hela vägen mellan Borås och Jönköping.

Lediga lokaler i Borås


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration