Staden förnyas och får ny stadsdel

Helsingborg står nu inför det största stadsförnyelsesprojektet i modern tid. Det handlar om en helt ny stadsdel, till ytan lika stor som 120 fotbollsplaner, som ska knyta samman södra och norra Helsingborg kring stadens hamninlopp.

Skriven av Sofia Carlsson 2009-03-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

H+ är namnet på det stadsförnyelseprojekt som Helsingborgs centrala södra delar ska genomgå. Och det rör sig onekligen om en enorm satsning. En helt ny stadsdel ska växa fram strax söder om centralstationen Knutpunkten, som totalt omfattar cirka en miljon kvadratmeter mark, en yta som är dubbelt så stor som stadens befintliga centrum. Totalt beräknas arbetet med att färdigställa den nya stadsdelen ta 20–25 år.

– Med H+ skapar vi inte bara en ny stadsdel. Genom att järnvägen flyttas ned under mark samt att Malmöleden byggs om, blir det också möjligt att binda samman H+ området med Söder och andra centrala delar. På så sätt får vi en dynamisk och sammanhängande stadskärna där närheten till vattnet är påtaglig, säger Jessica Engvall, informationschef, H+.

Helsingborgs stads vision med H+ är att utveckla de centrala delarna av södra Helsingborg kring stadens hamninlopp och skapa ett kreativt centrum i Öresundsregionen. För att åstadkomma en så dynamisk och levande stadsdel som möjligt planerar man att ta till vara på Helsingborgs styrkor och utveckla dem vidare. Exempel på detta är vattenkontakten, de goda kommunikationerna och den starka ställningen inom transport, handel och logistik.

Tunnel är en grundförutsättning


En av grundförutsättningarna för att den nya stadsdelen ska kunna förverkligas är att man gräver ner järnvägen i en tunnel söderut från Knutpunkten. Idag utgör järnvägen och Malmöleden en barriär som skiljer stadens södra delar från vattnet. Men när Södertunneln tillkommer, blir det möjligt att skapa en sammanhållen stadsdel, där boende, nöje, arbete, studier och affärsliv kan utvecklas. År 2012 beräknar man komma igång med byggandet av Södertunneln och den uppskattas bli klar efter cirka fem år. Redan innan arbetet med tunneln påbörjas, kommer det dock att ske viss bebyggelse runtom.

– Ett av byggprojekten inom H+ är redan på gång, det rör sig om "Konsul Perssons Park" som är planerad att börja byggas redan i år. Här kommer det att bli en ny filmstad, bostäder och hotell. Totalt rör det sig om två kvarter innefattandes cirka 20 000 kvadratmeter, säger Kristoffer Nilsson, arkitekt, H+.

Projekttävling


För att de olika byggprojekten inom H+ ska komma igång ordentligt krävs det dock att den arkitektoniska biten blir klar. Just nu pågår projekttävlingen där nu fem tävlingsbidrag återstår.

– De fem förslag som gick vidare i projekttävlingen håller nu på att utvärderas med hjälp av en jurygrupp. Den sista maj kommer tävlingen sedan att avgöras, berättar Kristoffer Nilsson.

Men det blir med största sannolikhet inte en ensam vinnare i den pågående tävlingen. Med tanke på projektets omfattning vill man gärna ha ett flerpartssamarbete med olika arkitektfirmor.

– Vi kan utse tre vinnare, eller fem eller noll. I en traditionell tävling utses en vinnare som sedan får bygga, men det här är snarare en form av upphandling som går ut på att skaffa staden flera samarbetspartners. Området är så stort och så komplext, att vi inte tror att det räcker med en hand.

Har ni någon favorit bland förslagen?


– Haha, absolut. Nej, jag tycker faktiskt att de har olika styrkor. Det rör sig som sagt om ett mycket stort och komplext område och det tycker jag också att förslagen visar. Vi har för avsikt att bearbeta de här olika förslagen tillsammans med arkitektfirmorna och sedan få fram en helhetsstrategi, säger Kristoffer Nilsson.

Visionen för arkitekturen inom H+ är att den ska präglas av nyskapande och hög kvalitet. Och att man tar tillvara på närheten till vattnet och Knutpunkten och de möjligheter som finns att skapa attraktiva och spektakulära lägen. Men för att få ett så bra resultat som möjligt med utformningen av den nya stadsdelen, är det även viktigt att låta helsingborgarna få komma till tals genom att uttrycka hur deras framtida stad ska utvecklas, berättar Jessica Engvall.

Vill ha en öppen dialog


– Vi är mycket måna om att ha en öppen dialog med omgivningen gällande vad den här nya stadsdelen ska innehålla. Det är viktigt för oss att få input från boende, politiker, opinionsbildare och företag. De måste också få komma till tals och förmedla sina tankar. Vi vill att det här ska vara ett projekt som medborgarna ska kunna följa och känna sig delaktiga i. En aktiv dialog med medborgarna är centralt i H+ projektet.

De som vill vara med och tycka till om utformningen och innehållet i den nya stadsdelen, har möjlighet att besöka SHIP (South Helsingborg Innovation Project), som ligger i Tretornhuset, granne med Campus. Och mitt i den stadsdel som ska växa fram söder om Knutpunkten. Det här är en mötesplats för människor som är intresserade av att följa utvecklingen av H+. Här finns både utställningen "Tänk H+" och aktuell information om projektets utveckling.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration