Så här kan området kring Näckrosdammen utvecklas

Genom Campus Näckrosen vill Göteborgs universitet skapa en unik kunskapspark för humaniora, konst och musik. Samtidigt knyter projektet samman Götaplatsen med Korsvägen. Vid sidan av universitetets lokaler planeras också för bostäder, kontor och service.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-01-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Campus Näckrosen. Akademiska Hus och Göteborgs universitet vill skapa Campus Näckrosen, en unik kunskaps- och kulturmiljö kring Näckrosdammen.
Bild: Göteborgs Universitet


Bakgrunden är att Göteborgs universitet vill samordna sina konstnärliga och humanistiska verksamheter samt Universitetsbiblioteket till området kring Näckrosdammen, söder om Götaplatsen.

– Vi vill trycka på att humaniora och konst är en viktig del av både samhället och universitetet. Campus Näckrosen blir en hörnsten i Göteborgs universitets verksamhet och samtidigt en symbol för Göteborg som kunskaps- och kulturstad, sa universitetets rektor Pam Fredman när utvecklingsplanen presenterades.

Fastighetsägaren Akademiska Hus har samarbetat med Göteborgs universitet och Göteborgs stads fastighetskontor med att ta fram en idéskiss kring hur det framtida Campus Näckrosen kan komma att se ut.

De stora förändringarna, jämfört med i dag:
  • Nuvarande Humanisten byggs på och till, bland annat med en utbyggnad österut, över den nuvarande cykelbanan. Det här projektet ligger vid sidan av det större. Planeringen för detta är redan igång och Akademiska Hus räknar med att ha en lagakraftvunnen detaljplan om ungefär ett år.
  • Den gamla hovrätten rivs och i stället uppförs en helt ny byggnad för universitetsbiblioteket. Den nuvarande biblioteksbyggnaden byggs på och ut.
  • På båda sidor av gångvägen Fågelsången, mellan Götaplatsen och Artisten, byggs det nytt. Parkeringsplatsen norr om Artisten bebyggs, och på västra sidan av Fågelsången uppförs bostadsbyggnader med kommersiella lokaler – som caféer och restauranger – i bottenplan.
  • Miljöerna kring Näckrosdammen görs till trygga parkmiljöer.
  • På Trollspisberget (Johannebergsberget) byggs 500–600 bostäder, i en förlängning av Vidblicksgatan.
  • När Västlänken är klar kan man också uppföra nya byggnader öster om nuvarande universitetsbiblioteket. Innan Västlänken är färdigställd är de här ytorna inte tillgängliga.
  • Västlänkens station vid Korsvägen kommer att ha två uppgångar – en vid Korsvägen och en utanför nuvarande Artisten.

Än så länge har det formella planarbetet från Stadsbyggnadskontorets sida inte inletts.

– Det är först då man börjar värdera olika intressen mot varandra, till exempel om man ska riva gamla hovrätten för att ge plats åt den nya byggnaden för universitetsbiblioteket. Det är då man får fråga sig om det är värt det? Jag tycker det, men andra tycker annorlunda, säger Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.

Han ser projektet som ett sätt att öppna upp området och knyta samman Götaplatsen och Korsvägen.

– Det här är en fantastisk plats, som i dag är ganska undanskymd. Har man inget ärende till platsen kommer man inte hit.

Han menar att projektet och Västlänkens uppgång kan utgöra en naturlig koppling mellan Götaplatsen och Korsvägen.

– Konstmuseet är tänkt som en naturlig avslutning på Avenyn. Men man kan tänka sig att låta något sticka fram vid sidan av eller bakom museet som gör att man förstår att stråket fortsätter, säger Siesjö som menar att stora delar av projektet bör kunna vara färdigställt till 400-årsjubiléet år 2021.
Artikelbild

Vy från gångvägen Fågelsången. Parken kring Näckrosdammen ska öppnas upp och göras mer tillgänglig. Vid den nya byggnationen till höger i bild ska Västlänkens nya uppgång finnas. Universitetsbibliotekets nya byggnad ligger längst till vänster i bild här.
Bild: Göteborgs Universitet


Också för andra företag


Akademiska Hus planerar att inom kort begära att planarbetet inleds – i slutändan kommer det sedan att bli flera olika detaljplaner som behandlar de olika delarna.

Större delen av lokalerna kommer att användas till Göteborgs universitets olika verksamheter, men det kommer också att skapas lokaler för andra företag.

– Vid omgörningen av Humanisten kommer det att frigöras en del ytor i Språkskrapan, som kommer att bli tillgängliga för företag, säger Birgitta van Dahlen Hohlfält, regiondirektör för Akademiska Hus.

Dessutom blir det kommersiella lokaler i bottenplan på husen som planeras väster om Fågelsången.

– Sedan finns en stor potential i de nya byggnaderna i sluttningen ner mot Korsvägen, de som kan byggas först när Västlänken är klar, säger Birgitta van Dahlen Hohlfält.

Lediga lokaler i Göteborg


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration