"Lund bär på en blandning av traditioner och innovationer"

Fredrik Alvarsson, regionchef Syd på Hemsö, svarar på fyra frågor om Lund ur sitt perspektiv.

Skriven av Sofia Grymer 2014-01-21 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Fredrik Alvarsson
Bild: Hemsö


Hur ser efterfrågan och utbudet av samhälls­fastigheter ut i Lund just nu?

– Efterfrågan på förskolelokaler och skollokaler främst för årskurs 4–9 är stark. De lokaler som finns att tillgå centralt är svåra att anpassa för denna typ av verksamhet, till exempel att uppfylla grönytekrav eller att uppnå modern tillgänglighetsstandard. Dessutom kräver denna typ av verksamhet en mycket god transport- och trafiklogistik för att fungera väl för ändamålet. Det är en utmaning.

– Det befintliga beståndet inom segmentet, det vill säga de lokaler som i dag redan används för samhällsservice, är ålderstiget och kräver omfattande renoveringsåtgärder för att moderniseras och anpassas till marknadens krav på ändamålsenliga lokaler.

– Även särskilt boende, så kallade äldreboende med dygnetrunt-vård, efterfrågas. Utbudet av särskilt boende i Lunds centrala delar är begränsat och det är långa köer till dessa boenden. En kraftigt ökad efterfrågan på särskilt boende för ålders­demens märks, något som speglar behoven hos vår åldrande befolkning.

Vilka är de största fördelarna med att etablera sig i Lund?

– Geografiskt ligger Lund bra till i Öresundsregionen med närhet till både Sturup, Malmö och Helsingborg. Det är lätt att ta dig både till och från staden.

– Lund är stabilt när det gäller befolkningstillväxt och bär på en blandning av traditioner och innovationer men även kultur och natur. Att staden är en av Sveriges ledande städer när det gäller forskning och utveckling gör den attraktiv både ur ett nationellt men även internationellt perspektiv.

– Det sker en kontinuerlig utveckling av staden och just nu expanderar staden på flera håll vilket är spännande och skapar nya behov av bland annat fastigheter för samhällsservice.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling i Lund?

– Att nå en balans mellan utvecklingen i de olika utvecklingsområdena i Lund. Lund expanderar i dag i både söder, öster och norr. Till viss del även förtätning i den inre staden. Fokus är i dag primärt norra Lund med sitt Max IV och ESS.

– Att bygga ut och underlätta kollektivtrafiksituationen både inom staden men även mot angränsande kommuner i söder och öster.

– Att staden bibehåller och utvecklar sin attraktionskraft för såväl boende, verksamheter och besökare.

Hur ser du på Hemsös roll i Lund?

– Vi äger en viktig del av södra Lund, St Larsparken, där vi för närvarande bedriver ett intensivt utvecklingsarbete i syfte att möta marknadens efterfrågan men också för att fastighetsbeståndet och parken är i behov av varsamt omhändertagande, omdaning och till viss del modernisering.

– Hemsö förvärvar även fastigheter i Lunds centrala delar och tittar på förvärv i utvecklingsområdena för att kunna erbjuda en variation och ett utbud av fastigheter för samhällsservice i stadens alla delar.

– Hemsö vill och agerar för att vara en proaktiv, ansvarstagande fastighetsutvecklare och fastighetsvärd för samhällsfastigheter och vi ser själva att vår roll på marknaden successivt förstärks och befästs något vi är stolta över. Vi ser gärna fler samarbeten med kommun och region framöver.

Lediga lokaler i Lund


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration