Nytt kontorshus öppnar upp för omflyttningskarusell

Intill centralstationen i Lund ska Wihlborgs bygga 600 nya arbetsplatser. Det första stora tillskottet av centrala och moderna kontorslokaler i Lund på många år.
– Efterfrågan i området är stor, säger Mårten Edstrand på Wihlborgs.

Skriven av Sofia Grymer 2014-01-20 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

ArtikelbildI Sockerbruksområdet intill järnvägen i Lund byggs det för fullt. Här ska en ny stadsdel växa fram med bostäder, kontor och butiker. I fastigheten Postterminalen på Fabriksgatan 2 planerar Wihlborgs att bygga 13 000 kvadratmeter kontor, sex till sju våningar högt.

– Det behövs kontor i centrala Lund, det har inte byggts här på många år. Även om det finns vakanser i nordöstra Lund är efterfrågan på lokaler stor i det här området, säger Mårten Edstrand som är chef för projekt och utveckling på Wihlborgs.

För att binda ihop staden på båda sidor om järnvägsspåren byggs en ny gång- och cykelbro över spåren och det nya kvarteret får direktkontakt med stationen och centrum.

– Det stationsnära läget innebär att företag som väljer att etablera sig i Lund kan utnyttja sin personal effektivt om de har flera kontor i regionen. Läget är också bra för konsultbaserade företag, som uppskattar detta.

Huset, som ritas av arkitektbyrån Tengbom, ska vara modernt med flexibla ytor där företagen ges möjlighet att själva skapa sina kontor. Ett atrium i huset ska ge mervärde och bidra till kommunikationen mellan och inom företagen som sitter i huset.

– Det hoppas vi ska bidra till att avstånden minskar både inom och mellan företagen.

Vad kommer det nya kontorshuset att tillföra Lund?

– Förhoppningsvis kommer vi att bygga 13 000 kvadratmeter i två olika etapper och det kommer att innebära att vi tillfredsställer lokalbehovet hos de hyresgäster som finns i stan. Är det en låg vakansgrad blir det en inlåsningseffekt som innebär att företag som vill byta lokaler inte kan eftersom det inte finns något ledigt. När vi hyr ut kontor i det nya huset öppnar vi upp för en omflyttningskarusell och får mer nöjda kunder och en mer tillfredsställd marknad.

Vilka svårigheter har ni stött på med projektet hittills?

– Som alltid när man bygger nära järnvägen innebär det en del utmaningar. Vi måste ta hänsyn till de ljudnivåer som järnvägen medför och ha extra säkerhetsavstånd som kan upplevas som långa vilket resulterar i frågor om hur vi ska bygga. Men vi har kommit runt de problemen.

Vad söker ni för hyresgäster till huset?

– Vi ser gärna att vi hyr ut till en större enhet och sedan fyller på med mindre. Huset innehåller möjligheter även för små hyresgäster och vi vill gärna ha en blandning.

Hur ser tidsplanen ut?

– Vi hoppas på en produktionsstart under 2014 om detaljplanen vinner laga kraft nu under det första kvartalet. Då står huset förhoppningsvis klart för inflyttning under det tredje kvartalet 2016, säger Mårten Edstrand.

I detaljplanen ingår även en bostadsdel på 6 000 kvadratmeter, ett underjordiskt garage och butiker på gatunivå.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration