Nytt kommunhus ska binda samman Lund

Ett nytt kommunhus ska bidra till att sammanlänka ett delat Lund. I Sockerbruksområdet väster om järnvägen ska fem förvaltningar samlas under ett tak och ge Lundaborna ökad service.

Skriven av Sofia Grymer 2014-01-19 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Lunds nya kommunhus
Bild: Christensen & Co arkitekter


I vår invigs det nya kommunhuset Kristallen i Lund i området väster om järnvägen. Placeringen är strategisk och ska bidra till att västra Lund länkas samman med centrum och att hela stationsområdet utvecklas mot att vara en ännu mer levande del av staden.

– Lund är en delad stad och det här är ett sätt att bygga ihop den. Det byggs mycket i Sockerbruksområdet nu och det blir ett helt nytt område i Lund. Den nya bron över järnvägen bidrar också till att länka samman de olika delarna av staden, säger Helena Nilsson på kommunala Lundafastigheter som är projektledare för bygget av det nya kommunhuset.

Samlad service


Kristallen ska rymma fem olika förvaltningar som just nu sitter utspridda i staden – stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, miljöförvaltningen, social­förvaltningen och tekniska förvaltningen.

– Grunden är att vi ska sitta närmare varandra och samla all den viktiga servicen i ett bra läge, säger ­Helena Nilsson.

Husets första våningsplan kommer att vara publik med medborgarkontor, mötesrum och reception. Man kommer in i entréhallen där det är öppet så att man kan se samtliga sju våningsplan. Resten av botten-våningen är öppen och överskådlig med mycket ljus och rymd. Högst upp, på våning sju, kommer det att finnas en personalrestaurang och på de mellanliggande planen, två till sex, ligger förvaltningarnas öppna kontorslandskap med totalt 500 arbetsplatser. Kommunala kontorslokaler präglas i dag ofta av korridorer och cellkontor, men i Kristallen kommer förutsättningarna för en modern organisation och verksamhet att finnas.

Blandade känslor


– Det är ganska blandade reaktioner bland personalen på att vi ska sitta i öppet landskap, en del är oroliga och tror att de kommer att störas i sitt arbete, det är en stor omställning för många att lära sig jobba så. Men arkitekterna har jobbat mycket med träribbor, heltäckningsmattor och tak för att akustiken ska vara bra, ­säger Helena Nilsson.

Det har varit stort fokus på miljö i bygget och Kristallen kommer att uppnå nivå guld inom Miljöbyggnad och miljöklass A inom Miljöbyggprogram Syd, vilket innebär att det har varit fokus på att använda miljövänliga byggvaror och att minimera energianvändningen, bland annat.

– Vi har använt borrhålslager, solceller, solfångare och behovsanpassad ventilationsstyrning till exempel.

Materialen som har använts är robusta och rustika, naturliga material som betong, glas och trä. Fasaden är täckt av stora glaspartier vilket gör att huset kan uppfattas som nästan genomskinligt. På taket finns en terrass med ängsgräs i anslutning till restaurangen.

– Annars är det vanligt med sedumtak, men här blir det vackert ängsgräs för att få in grönytor.

Helena Nilsson tog över Kristallen-projektet hösten 2011 och har tycker att det har varit jätteroligt att följa huset från ritning till att se hur det kommer att bli på riktigt. Nu har förvaltningarna börjat planera flytten för att vara färdiga till invigningen av det nya huset i vår.

Vad har varit viktigast under arbetet med det nya kommunhuset?

– Det viktigaste har varit att samla alla förvaltningar i ett hus och att kunna ta tillvara på fördelarna med att sitta nära varandra. Det är också viktigt att Lundaborna kommer till ett hus med ökad service där de redan i ­receptionen kan få hjälp med olika frågor.

Lediga lokaler i LundDela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration