Nu skapas framtidens Norrköping

Ett vattennära läge några minuters promenad från nya Resecentrum – östra Saltängen är först ut när framtidens Norrköping skapas. Detaljplanearbetet är igång – under våren ska rätt exploatörer hittas. – Både lokala och nationella aktörer har visat intresse, säger Pontus Lindblom, etableringsansvarig på näringslivskontoret i Norrköping.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-01-28 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Attraktivt. Östra Saltängen är först ut när det nya Norrköping byggs runt Resecentrum och den kommande Ostlänken.
Bild: Johan Ahlström


Planerad byggstart för Ostlänken – den nya höghastighetsbanan för tåg – är 2017. Ostlänken innebär stora möjligheter för både Norrköping och Linköping.

I Norrköping presenteras de framtida satsningarna under samlingsbegreppet Next Norrköping, där framför allt nya Resecentrum, södra Butängen, Saltängen och hamnområdet ingår.

Först ut är östra Saltängen – en naturlig inledning på omvandlingsprocessen beroende på närheten till Resecentrum och nuvarande centrala Norrköping samtidigt som området inte påverkas nämnvärt av bygget av Ostlänken.

– Målsättningen är att området östra Saltängen ska vara färdigbyggt när Ostlänken ska vara klar, 2028, ­säger Fredrik Wallin, som är projektledare för östra Saltängen på stadsbyggnadskontoret.

Men för att målet ska nås kan man inte vila på ­hanen. Planprogrammet är klart och detaljplanearbetet för den första – av tre etapper – har nu inletts.

– En viktig del i arbetet nu är att nå ut till exploatörerna. Om de vill vara med och påverka utformningen och utveckla det här området så ska de komma till oss nu, säger Fredrik Wallin och berättar att man under ­våren kommer att hålla en serie seminarium för investerare om det framtida östra Saltängen.

Från industri till parker och bostäder


Området omfattar cirka 20 hektar, som i dag främst är ett industriområde. Runt elva hektar ska bebyggas framöver – resterande nio hektar behövs till allmänna ytor, som vägar, parker etcetera. Norrköpings stad räknar med att bostäder för 4 000 boende och 50 000 kvadratmeter verksamhetsyta ska kunna uppföras inom området, som avgränsas av Packhusgatan i väster, ­Norra Promenaden i norr, före detta Lotsgatan i öster och Motala Ströms södra kaj.

Kommunen är i dag den klart dominerande fastighetsägaren, men det finns också en del privata aktörer, som exempelvis Nova Fastighetsförvaltning, Mattsson Fastighetsutveckling och Stadium.

Positiv till utvecklingen


Nova äger kvarteret Nunnan, korsningen Packhus­gatan/Saltängsgatan.

– Vi har vårt eget kontor i fastigheten. I övrigt är det både bostäder och kontor i fastigheten. Vår fastighet kommer att stå kvar även efter omgörningen och den påverkas inte så mycket av planerna, åtminstone inte i första skedet. Men vi är klart positiva till utvecklingen, hela området kommer att lyftas och kommer närmare innerstaden. Det kan vara intressant för oss att investera i nyproduktion, säger Henrik Wirström, vd för Nova Fastighetsförvaltning.

– Omgörningen av östra Saltängen kommer att betyda mycket för Norrköping, som får ett nytt och fräscht bostadsområde i nära anslutning till Resecentrum.

Mattssons Fastighetsutveckling har också sitt kontor i området, på Norra Promenaden 29.

– Vi finns i nordöstra delen av området. Bland våra hyresgäster finns det stora galleriet NP 33 och en del kontor och lager. Området står inför en spännande utveckling. Det är viktigt att Norrköping växer och att det skapas attraktiva bostadsområden, säger bolagets vd Fredrik Mattsson.

Hur ser ni på att investera i området?

– Vi är intresserade, både av investeringar i det vi äger nu och i framtida nyproduktion, då framför allt genom vårt dotterbolag Brabo, som arbetar med bostadsutveckling.

Östra Saltängens första etapp omfattar området närmast vattnet.

– Vi tror att det är det allra mest attraktiva området, säger Fredrik Wallin.

Innan omvandlingen kan inledas måste flera pusselbitar vara på plats – eller rättare sagt; man måste hitta nya platser för flera viktiga pusselbitar. Hamnen (som ägs av kommunen) och verksamheterna som i dag finns i området måste omlokaliseras.

– Det är ett väldigt viktigt arbete som vi prioriterar högt just nu. Hamnen behöver nya kajer och hamn­områden. Det finns ny mark för detta längre ut men de exakta detaljerna är inte klara. Att flytta hamnen innebär en stor förbättring för hamnens verksamhet och för Norrköping som logistikstad. Flödena förbättras avse­värt när de stora fartygen inte behöver trängas mitt i staden. Samtidigt byggs det nya järnvägsspår för godstrafik ut till hamnens nya läge, säger Pontus Lindblom.
Artikelbild

Grönt och blått. Östra Saltängen ska bli en modern och miljövänlig blandstad som ska utnyttja sitt vattennära läge. Bland annat ska Motala Ström och dammarna i den kommande Johannisborgsparken länkas samman med en kanal
Bild: Johan Ahlström


Måste vara kvar


Av de övriga verksamheterna som håller till i östra Saltängen i dag är det ett par som är utmanande att flytta, som en Sevesoklassad (riskklassad) verksamhet och Forsbecks kvarn.

– Flera verksamheter måste ha kvar sitt hamnnära läge och ett par verksamheter till går inte heller att ha var som helst. Det finns några olika alternativ som vi tittar på, säger Fredrik Wallin.

Det måste också till ett relativt stort saneringsarbete innan det går att uppföra bostadshus i området – ­efter många års industriverksamhet finns det en hel del föroreningar i markerna. Pengarna från markförsäljningar i området kommer bland annat att finansiera saneringsarbetet.

– Men vi tror att vi först måste sanera, och sedan sälja sanerad mark. Vi tror inte på att sälja och låta ­exploatörerna sanera, säger Fredrik Wallin.

Förhoppningen är att spaden för det första bygget på nya östra Saltängen ska kunna sättas i backen under år 2017.

Vattennära grön blandstad


Området som sedan ska växa fram ska vara en attraktiv grön blandstad med ett oslagbart vattennära läge – med småbåtshamn – och samtidigt några minuters promenad från nya Resecentrum.

– Det gröna är väldigt viktigt, vi planerar för parkområden både i östra Saltängen och en större park, Johannisborgsparken, norr om Norra Promenaden. Johannis­borgsparken kommer att förbindas med Strömmen med en kanal genom östra Saltängen.

Östra Saltängen är med som referensobjekt i framtagningen av ett svenskt Breeam Communities, som är ett internationellt – ursprungligen brittiskt – miljö­certifieringssystem för stadsdelar.

– Vi har alla möjligheter att bygga en grön stadsdel, vi samarbetar redan med Eon och universitetet i olika projekt, bland annat om att utvinna energi ur Strömmen, säger Fredrik Wallin.

Framför allt är det bostäder som planeras i östra Saltängen, och lokalerna i området blir framför allt service till de boende, som restauranger, caféer, skolor och så vidare.

– Det kan bli en del kontor också, men de stora utbyggnaden av kommersiella lokaler kommer i ett senare skede, i anslutning till Resecentrum, där man i framtiden kan tänka sig stora volymer kontor, hotell och så vidare, säger Pontus Lindblom.

Sök lokaler i Norrköping


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration