Fullbelagt på garnisonsområdet

Drygt 15 år efter nedläggningarna av A 1 och I 4 är garnisonsområdet i Linköping mer levande än någon gång tidigare – i dag finns inga lediga lokaler alls på området.<br /> – Ett par av framgångsfaktorerna är att vi har ett bra läge i en bra kommun och att vi själva finns på plats med egen förvaltning, säger Steve Andersson, vd för Garnisonsfastigheter.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-01-24 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild

Bevaras. De gamla regementsbyggnaderna från 1920-talet har en så kalllad liten q-klassning, vilket innebär att exteriören ska bevaras. En del bevaras också interiört – i den gamla mässbyggnaden, som Steve Andersson står vid på bilden finns det bland annat en gammal konferensvåning fullt bevarad sedan militärtiden. "Det är porträtt på generalerna och allting", säger Steve Andersson.
Bild: Nicklas Tollesson


Steve Andersson har lett fastighetsutvecklingen på det gamla garnisonsområdet sedan 1998. Det första halvåret hade Försvarsmakten fortfarande hyresavtal på papperet, men i praktiken stod lokalerna tomma.

Sedan dess har hans arbete gått ut på att fylla och levandegöra området. Två stora markområden i utkanterna av garnisonsområdet har sålts och utvecklats till bostadsområden medan själva kärnan har utvecklats till ett populärt företagsområde.

Allt uthyrt


I dagsläget äger Garnisonsfastigheter cirka 75 000 kvadratmeter lokalyta, och i princip är allt uthyrt.

– Vår vakansgrad har legat under en procent de ­senaste två, tre åren, säger Steve Andersson.

De gamla regementsbyggnaderna ser på utsidan ut ungefär som när de byggdes – de flesta byggdes 1922 och vissa tillkom under mobiliseringen under andra världskriget.

– Byggnaderna omfattas av en så kallad liten q-klassning, vilket innebär att den exteriöra gestaltningen inte får ändras; fasaderna, taken och fönstren ska se ut som de gör. Vi måste vara väldigt försiktiga med skyltningen, det är därför det inte finns några företagsnamn på fasaderna. Märkningen har inte inneburit några ­problem, vi har en bra dialog med länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Artikelbild

Levande område. Det gamla garnisonsområdet har förvandlats från ett öde före detta militäranläggning till ett levande företagsområde, omgivet av nybyggda moderna bostadsområden. Det vita huset som är inlagt i bilden är Garnisonsfastigheters kommande kontorsprojekt.
Bild: Garnisonsfastigheter


Nybyggd förbindelse


Härom året fick Garnisonsfastigheter också tillstånd för en tillbyggnad, en förbindelse mellan två av byggnaderna, för att möjliggöra sammanhängande lokaler åt Trafikverket, som nu i januari flyttade ihop flera verksamheter i delvis nya lokaler.

Garnisonsområdet domineras av ett flertal stabila statliga hyresgäster. Polismyndigheten är den ytmässigt största, medan Statens Kriminaltekniska Laboratorium är den hyresmässigt största. SKL sitter i en byggnad som Garnisonsfastigheter uppförde 2001, det första av tre större nybyggen man hittills har genomfört. Senare byggde man också för Rättsmedicinalverket 2005 och för Domstolsverket 2010.

Just nu ligger Garnisonsfastigheter i startgroparna för ytterligare en byggnad, en kontorsbyggnad med en uthyrningsbar yta om cirka 6 500 kvadratmeter, som ska byggas på en av parkeringsplatserna i norra delen av området.

Hittills är ett kontrakt tecknat, med Ekobrottsmyndigheten på cirka 1 100 kvadratmeter.

Ni vågar gå igång med byggnationen trots att bara ett kontrakt är tecknat?

– Ja, vi byggstartar nu i vår. Ekobrottsmyndigheten ska flytta in 2015. Vi har ju inga lediga lokaler att tillgå i dag, då måste vi skapa nya.

För drygt 15 år sedan var detta ett övergivet område, hur förklarar du att det har blivit så framgångsrikt?

– Området ligger bra i staden. När vi började här trodde man att det låg ute på landet, i dag är det ett ganska centralt område. Att vi har sålt mark och att det har byggts bostäder runt om har betytt väldigt mycket för området. Det har inneburit att området blivit mer levande dygnet runt, det har gett underlag för service och restauranger. En viktig aspekt är att vi verkar i en expansiv kommun med ett bra näringslivsklimat. Att vi själva sitter här och sköter all förvaltning härifrån tror jag också förklarar en hel del. Det hade varit svårare för en extern förvaltare som bara kommit hit och gjort nedslag då och då. Vi träffar våra hyresgäster varje dag, och om det är problem med värmen eller kylan drabbas vi själva, det är klart att vi måste lösa det direkt då.

Slutligen, hur ser området ut om tio år?

– Ungefär som i dag, men kontorshuset vi håller på med nu är ju uppe, och dessutom en byggnad till. Vi har en byggrätt som är ganska starkt sammanlänkad med våra hyresgäster SKL och Rättsmedicinalverket, den byggnaden är också uppe om tio år.

Sök lokaler i Linköping


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration