"Kontoret ska utveckla företaget"

Jonas Bjuggren menar att kontoret, rätt använt, är mycket mer än bara en arbetsplats.
– Vårt arbete handlar om att tillhandahålla en produkt som kan hjälpa företag att utvecklas och bli mer framgångsrika, säger Vasakronans regionchef i Uppsala.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-01-12 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Jonas Bjuggren
Bild: Nicklas Tollesson


Med ett fastighetsvärde om cirka 86 miljarder kronor är Vasakronan Sveriges i särklass största fastighetsbolag, och ambitionen är att ligga i framkant i alla avseenden.

Den stora kontorstrenden just nu är det aktivitetsbaserade kontoret och Vasakronans huvudkontor i Stockholm har verkligen gått hela vägen. Alla jobbar aktivitetsbaserat och inte ens företagets vd, Fredrik Wirdenius, har en egen fast arbetsplats. Konceptet är enkelt och går ut på att medarbetarna själva väljer den arbetsplats som passar bäst för de arbetsuppgifter de har att utföra för stunden. De personliga tillhörigheterna förvaras i ett skåp.

Effektivare arbete


– I Stockholm är man väldigt nöjd med sitt aktivitetsbaserade kontor. Ett år efter det att man flyttade in svarar 93 procent av medarbetarna att de tycker att arbetssättet fungerar bra. Många upplever till exempel både att antalet bokade möten har minskat, vilket frigör tid, och att man jobbar mer effektivt. Nu har det tagits ett beslut om att alla Vasakronans kontor ska gå igenom en process liknande den som man har genomgått i Stockholm, berättar ­Jonas Bjuggren.

Vasakronans Uppsalakontor ligger ovanför Svava­gallerian. Här arbetar 35 personer i ett vanligt öppet kontorslandskap.

– Vad vi ska göra är inte att kopiera det koncept de har valt i Stockholm. Men vi ska sätta oss ner och diskutera igenom ett antal frågor: Hur ser våra verksamhetsmål och utmaningar ut? Hur kan vi skapa en kontorsmiljö som bidrar till att vi når målen och hur genomför vi detta samtidigt som vi ökar trivseln och effek­tiviteten i vårt arbetssätt? Vi ska helt enkelt ta fram en arbetsplatsstrategi.

Jonas Bjuggren menar att företag ofta lägger onödigt mycket fokus på nyckeltalen kronor per kvadratmeter eller arbetsplats. I stället borde man titta mer på kontoret som resurs och hur lokalen ska utformas för att ge företaget och medarbetarna optimala möjligheter att utvecklas.

– Vi har mätt beläggningen på vårt eget kontor och den ligger på ungefär 38 procent. Över hälften av skrivborden står alltså tomma större delen av tiden. Det är som att köpa en bil och sedan ändå åka taxi …

I startgroparna


Processen kring Vasakronans nya kontorslösning i ­Uppsala har precis dragit igång och målsättningen är att det nya kontoret ska finnas på plats under året.

I Stockholm används Vasakronans nya kontor (som nyligen knep en andraplats i Lokalnytts tävling Sveriges Snyggaste Kontor 2013) som ett slags showroom för hyresgäster; man visar att "så här kan man tänka och göra".

– Kontoret på Klara Zenit är en tillgång. Att förklara vad ett aktivitetsbaserat arbetssätt går ut på kan vara en utmaning. Ofta förstår man inte vad det går ut på förrän man har sett det. Har man varit på Klara Zenit blir det väldigt tydligt.

Men aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att före­tagen behöver mindre yta än tidigare. Det går tvärs emot er ambition att hyra ut så mycket som möjligt?

– Ja och nej. Vi ska naturligtvis fortsätta hyra ut så mycket som möjligt men vi ser ingen motsättning ­mellan aktivitetsbaserat och framgångsrik uthyrning.

Det är egentligen bara i Stockholm som trenden med aktivitetsbaserade kontor har slagit igenom på allvar.

– Det mesta börjar i storstäderna men intresset blir större, också här i Uppsala.

– Det har hänt något de ­senaste åren – nu ser man på ett annat sätt än tidigare kontorets inverkan på företagets totala prestation. Man ser att den fysiska miljön påverkar allt från personalens hälsa och effektivitet, företagets varumärke och i slutändan resultatet på sista raden.

I Uppsala äger Vasakronan 26 fastigheter, omfattande nästan 250 000 kvadratmeter.

Uppsala är bolagets minsta marknad, men också den marknad där bolaget har störst marknadsandel – Vasakronans fastighetsvärde i Uppsala är cirka 5,2 miljarder kronor.

Uppgraderar äldre fastigheter


Bolaget satsar på handel och kontor, och har de senaste åren satsat mycket på att renovera äldre fastig­heter till modern standard.

Ett exempel är kvarteret Hästen – Arbetsförmedlingens gamla kontor – på Bangårds­gatan, som färdigställs nu i dagarna. Här gick Vasakronan igång med projektet – en investering på 120 miljoner kronor – utan att ha några kontrakterade hyresgäster.

– Det har gått över förväntan och det har visat sig att vi gjorde rätt som vågade börja utan några signerade kontrakt. Den ekonomiska uthyrningsgraden är nu 85 procent. Arbetsförmedlingen lämnade fastigheten den 1 september 2012, och de första nya hyresgästerna har redan flyttat in.

Vilket säger en del om hyresmarknaden i Uppsala?

– Ja. Det visar att det finns en efterfrågan på moderna kontor vilket gör att det finns möjligheter att satsa på att uppgradera äldre kontorsfastigheter. Tidigare fanns det ett hyrestak på runt 2 000 kronor per kvadratmeter och då var det inte ekonomiskt hållbart att modernisera.

– Uppsalas kontorsmarknad liknar mer och mer de tre storstadsregionernas; det blir större skillnad i hyres­nivåer mellan bra och sämre kontor. Det leder också till att företag som har suttit centralt, men som egentligen inte har behov av det, söker sig lite utanför stadskärnan där hyrorna är lägre.

Ni är snart klara med Hästen, har ni fler projekt på gång?

– Vi genomför nu en mindre upprustning i det så kallade Apotekshuset, vi byter installationer och ger förutsättningar för att installera fjärrkyla. I övrigt har vi inga beslutade större projekt, men en del på idéstadiet.

Sök lokaler i Uppsala


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration