Äntligen byggstart för Nya Slussen

Diskussionerna har pågått länge, men nu är den styrande majoriteten överens – sommaren 2016 påbörjas byggnationen av Nya Slussen.<br /> – Några beslut återstår, men nu kan vi planera och förbereda för byggstarten, vilket är glädjande, säger Eva Rosman, kommunikationsstrateg för Projekt Slussen på Stockholms stad.

Skriven av Henrik Ekberg 2015-07-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Illustration över Katarinaparken, strax bredvid Katarinahissen, med terrasser ned mot kajen.
Bild: Foster + Partners


Men egentligen har bygget redan påbörjats, vilket märks utanför Projekt Slussens kontor vid Södermalmstorg. I samband med ledningsarbeten pågår där arkeologiska utgrävningar där fynd från 1200-talet har hittats. Vi ser stängslen som ringar in gropen från konferensrummet på Peter Myndes backe där Eva Rosman har sin arbetsplats.

– De har hållit på i två år, men nu ska det arbetet avslutas, säger hon.

Efter höstens val tillsatte den nya majoriteten en expert­grupp som fick uppdraget att granska det omdiskuterade projektet. Gruppens förslag på förändringar – som bland annat innefattade förbättrad framkomlighet för cyklister och bussar – klubbades av exploateringsnämnden den 11 juni och förväntas också gå igenom i fullmäktige i oktober. Det betyder att bygget på allvar kan påbörjas sommaren 2016 och är tänkt att stå klart 2022.

Unik konstruktion


Eva Rosman berättar att Slussen i sig är en unik trafikkonstruktion och Stockholms näst största kommunikationsnav efter Centralstationen. Även om platsen fortsättningsvis kommer att vara ett nav för såväl kollektivtrafik, cyklister och gående så blir Nya Slussen mer av en mötesplats med parkliv, nöjen, kultur, restauranger och kaféer.

– Vi vill göra området till en trivsam och trygg plats att vistas på året om. Vissa publika ytor kan till exempel få glasfasader med fin utsikt över staden.

Slussens nuvarande anläggning byggdes redan 1935, men den bristfälliga pålningen gör att vissa delar av området sjunker varje år och därför måste rivas upp och byggas upp från grunden. Byggnationen av Nya Slussen, som ritats av Foster + Partners och Berg Arkitektkontor, beräknas kosta Stockholms stad 12,2 miljarder kronor.

Broar ersätts


Dagens två broar mellan Södermalm och Gamla stan kommer att ersättas av en större huvudbro för bil- och kollektivtrafik. Vid Slusstorget, som blir den centrala platsen vid själva slussningen, ska låga gång- och cykelbroar byggas. På det sättet skapas två bassänger som bildar ett torg av vatten, vilket gör vattnet blir mer synligt än i dag.
Artikelbild

Eva Rosman.
Bild: Henrik Ekberg


Vid Södermalmstorg ska troligen en eller två publika byggnader resas för restauranger, kaféer och kulturella verksamheter och en ny gång- och cykelbro ­kommer att anläggas mellan Södermalm och Gamla stan. Stadsgårdsleden ska byggas över och ovanför anläggs en park med terrasser ner mot kajen, bredvid Katarina­hissen. Öster om parken kommer det att resas kontorsbyggnader.

– Atrium Ljungberg och Folksam har kontor i området i dag, men i och med att Stadsgårdsleden byggs över så försämras utsikten från kontoren. En överenskommelse har därför träffats så att Folksam får byggrätt för en kontorsfastighet om 6 000 kvadratmeter och Atrium Ljungberg 16 200 kvadratmeter med möjlighet till ytterligare ytor om cirka 2 400 kvadratmeter. I bottenplan på kontorshusen, mot kaj och park, blir det handel- och kaféverksamhet, berättar Eva Rosman och fortsätter:

– Husen kommer att kunna byggas först när överdäckningen av Stadsgårdsledens östra del är klar. Det vill säga ungefär 2025.
"Nya Slussen kommer att lyfta hela Södermalm"
Nya Slussen får även en handelsplats under markplan, strax nedanför Katarinahissen. Handelsområdet får en bruttoarea om cirka 18 000 kvadratmeter, varav ungefär hälften blir uthyrningsbar yta. Inne i Katarinaberget planeras för en ny bussterminal som ska byggas ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan som gör att man kan förflytta sig inomhus för byte mellan buss, tåg och t-bana. Men för detta projekt gäller en annan detaljplan och eftersom mark- och miljööverdomstolen förra året beslutade att inte bevilja prövningstillstånd för bussterminalen så krävs en ny planprocess, denna förväntas ta tre till fyra år att genomföra.

Med Nya Slussen femdubblas kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön. Det betyder att risken för översvämningar minskar i Stockholm och Mälardalen, samtidigt som vattentillgången säkras för de cirka två miljoner människor som får sitt vatten från Mälaren.

Vilken blir den största utmaningen med att bygga Nya Slussen?

– Det är ett väldigt komplext projekt. Men en av utmaningarna blir att få den nya huvudbron på plats. Bron, som blir 140 meter lång och 45 meter bred, kommer i ett enda stycke och fraktas på pråmar. En annan utmaning är att hålla igång bil- och tågtrafiken samtidigt som byggnationen pågår.

Första arkitekttävlingen för ombyggnaden av Slussen hölls redan 1991, men först nu är datumet i stort sett spikat för byggstart. Varför är Slussen ett så känsligt ämne för stockholmarna?

– Anledningen till att det har tagit så lång tid har flera orsaker. Till exempel satte finanskrisen stopp för projektet i början av 90-talet. Men jag tror också att det handlar om nostalgi och en oro för vad det kommer att betyda för staden. Man vill inte göra om samma misstag som när Klarakvarteren revs på 60-talet. Men jag är övertygad om att även kritikerna kommer att gilla Nya Slussen.

Vad kommer Nya Slussen att betyda för Södermalm?

– Nya Slussen kommer att lyfta hela Södermalm. Slussen är ju själva ingången norrifrån till Söder och eftersom det blir enklare att röra sig i området så blir det också lättare att ta sig till Söder.

Hitta lediga lokaler i Stockholm City!


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration