Mölndals norra centrum får stor ansiktslyftning

Också de norra delarna av blivande Mölndals innerstad står inför en större upprustning – genom på- och utbyggnader skapas nya kontor, butiker och bostäder.

Samtidigt förvandlas Bergmansgatan från en trafikerad bakgata till en attraktiv citygata.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-07-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Mölndalsbostäder planerar att den högsta delen av kvarterat Hajen ska vara 16 våningar hög.
Bild: Fredblads Arkitekter


Förhoppningen är att detaljplanen för norra centrum – mellan Brogatan och Tempelgatan – ska kunna klubbas samtidigt som den för gallerian, i januari nästa år.

Mölndalsbostäder planerar sedan bland annat att bygga om kvarteret Hajen – där bland annat Ostbutiken, Fiskhallen och Handelsbanken finns i dag – fullständigt.

I första skedet kommer byggnaden att rivas, ner till bottenplanet, som till stor del bevaras.

– Det finns flera orsaker till att vi väljer att bevara den nedersta våningen, berättar Mats Andersson, tillförordnad byggchef på Mölndalsbostäder.

– Dels handlar det om ekonomi. Om vi hade rivit allt hade vi behövt göra om grundläggningen. Nu räcker det att utföra en mindre grundförstärkning så håller den för de planerade påbyggnaderna. Vi sparar ungefär 100 miljoner kronor jämfört med att riva och bygga helt nytt.
Artikelbild

Mats Andersson på Mölndalsbostäder.
Bild: Nicklas Tollesson


– Dessutom finns det flera frodiga verksamheter i kvarteret som vi vill behålla, och som nu kommer att ha öppet i stort sett hela byggtiden.

Ovanpå butikerna i nedersta planet kommer det ­sedan att byggas ett plan med kontorsytor, sammanlagt 5 000 kvadratmeter, och ovanpå kontorsplanet blir det 200 lägenheter – att jämföra med de 83 som finns där i dag.
Längst västerut, mot Storgatan, planeras för en 16 våningar hög huskropp – tre våningar högre än punkthuset på andra sidan gatan. I övrigt blir huset sju ­våningar högt.

Räknar med privata företag


Mölndals stadsbibliotek kommer att etableras, dels i gatuplan och i 2 000 kvadratmeter på plan 2. När det gäller de övriga 3 000 kvadratmeterna kontor räknar Mats Andersson med privata företag som hyresgäster.

– Vi skapar moderna kontorslokaler som det ska finnas en bra betalningsvilja för.

Då ska också fastighetens "baksida", som vetter mot Bergmansgatan, vara mer attraktiv. I detaljplanen ingår en ombyggnad av gatan till en gångfartsgata.

– Istället för en citygata får vi då två. Det kommer att bli väldigt attraktiva lägen för butiker och restauranger.
"Vi skapar moderna kontorslokaler"
I dag är Bergmansgatan en trafikerad gata med breda trottoarer på båda sidor. Ombyggnaden till gångfartsgata möjliggör en utbyggnad av butikslokalerna. Mölndalsbostäder planerar att bygga ut tre av byggnaderna på norra sidan av Bergmansgatan.

– Vi siktar på att bygga ut dem mellan sex och åtta ­meter ut i gatan, säger Mats Andersson.

Tanken är att butikerna i norra delen av centrum ska komplettera utbudet i gallerian och ha mer unika butiker och restauranger.

Två av byggnaderna ska också byggas på med två ­våningar bostäder så att de blir fem våningar höga.

Knyta ihop området


Mölndalsbostäder planerar också för ett nytt hus på Tempelgatan, mitt emot parkeringshuset.

– Där står i dag ett miljöhus, vi vill uppföra en ny byggnad på fyra till fem våningar där för att knyta ihop området bättre. Det blir cirka 2 500 kvadratmeter, vi vet i nuläget inte om det blir ett bostadshus eller ett kontorshus.

– På skisserna är det ett trekantigt hus med rundade hörn, det kan bli väldigt fräckt och passar bra just där.
Artikelbild

Mölndalsbostäder är den dominerande fastighets­ägaren i norra centrum. De övriga som omfattas av detaljplanen är Forum Invest – som äger fastigheten öster om Mölndals torg och som vill bygga på en våning bostäder som vetter mot torget – Aranea Förvaltnings AB och en bostadsrättsförening.

Mats Andersson hoppas att ombyggnationerna ska vara klara under 2018.

– Mölndalsborna är luttrade efter många år av planer som inte har genomförts. Men nu händer det verkligen saker och de allra flesta är väldigt positiva till utvecklingen och ser fram emot det nya moderna Mölndals innerstad.

Hitta din nya lokal i Mölndal!


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration