Stockholm Syd – regionens nya logistikcenter

Stockholm Syd kommer att bli Stockholmsregionens nya logistiska nav. Det 1 000 hektar stora området är beläget mellan Södertälje och Nykvarn. – Läget här är optimalt med E4, E20, järnvägsspår och närheten till flygplats och hamn, säger Ingela Lispers, projektansvarig på Peab.

Skriven av Henrik Ekberg 2014-06-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Peabs område u Almnäs består av lokaler på 63 000 kvadratmeter.
Bild: Peab


I oktober ska trafikplats Almnäs vid E20 vara färdigbyggd och invigd. En viktig pusselbit för utvecklingen av området som i regionens utvecklingsplan, RUFS 2010, har pekats ut som det nya logistikcentret söder om Stockholm. Bakom Stockholm Syd står fyra markägare i området: Peab, Kilenkrysset, Södertälje kommun och Nykvarns kommun. Området sträcker sig från Mörby i väster till Almnäs i öster med E 20 som nordlig gräns. Samarbetet mellan parterna inleddes redan för fem år sedan då man började diskutera möjligheterna för ett logistiknav.

– Det som öppnade upp för diskussionen var det stora behovet av ett nytt logistikcenter i regionen, men också självfallet de stora kommunikationsmöjligheter som finns här, säger Ingela Lispers.
Artikelbild

Ingela Lispers.
Bild: Henrik Ekberg


Precis utanför området smiter E20 förbi och fem minuter bort hörs trafiken från E4 mullra. Södertälje hamn, som med sin kombiterminal är knutpunkten för godstransporter på fartyg i Stockholmsregionen och Mälardalen, ligger någon kilometer bort och Stockholm Skavsta Airport når man på knappt en timma. Dessutom tuffar Svealandsbanan förbi i området och via flera stickspår når de ända fram till verksamheterna.

– Dessutom är det enbart 30 minuter in till Stockholm city och med E4 är det raka spåret ner till Helsingborg och kontinenten, tillägger Ingela Lispers.

Detaljplanen pågår


För två år sedan tillträdde Peab fastigheten Almnäs 5:2 vid det gamla militärområdet Ing 1, strax utanför Södertälje. Området är 63 hektar stort och rymmer lokaler på totalt 63 000 kvadratmeter. Några av de gamla kasernlokalerna står tomma, men viss verksamhet finns; bland annat hyr Premier 7 500 kvadratmeter och BCA 1 000 kvadratmeter. Just nu pågår arbetet med detaljplanen för hela det 63 hektar stora området och förhoppningen är att den ska klubbas första kvartalet 2015.

– Främst riktar vi in oss mot mot lager- och logistikbranschen samt industri- och verkstadsföretag som kräver stora lokaler och är i behov av tunga transporter. Även e-handels- och grossistföretag är intressant. Kunderna ska både kunna köpa mark och bygga själva eller om de vill att vi bygger och de hyr av oss.

I Almnäs finns även en restaurangbyggnad på 10 000 kvadratmeter och utbildningslokaler på 3 000 kvadratmeter.

– I restauranglokalen kan det bli aktuellt med mäss-, utställnings-, eller konferensverksamhet. Skollokalerna kan vi tänka oss eftergymnasial eller gymnasial utbildning, gärna inom transport, logistik, fordon. Det vore lämpligt med tanke på praktikplatser och de samarbeten det skulle generera.

Fördelar med tidig etablering


De fyra aktörerna jobbar dels med sina egna områden, men de har även regelbundna möten om utvecklingen av hela logistikområdet.

– Vid dialoger med kunderna så kan vi rekommendera våra partners om vi inte har den lokalen eller marken som efterfrågas, säger Ingela Lispers som ser många fördelar att etablera sig tidigt.
Artikelbild

Leif Lundborg
Bild: Kilenkrysset


– Här finns ytor att växa och möjligheter att själv påverka området samt skapa samarbeten med andra aktörer.

Kilenkrysset har planlagd mark i Nykvarn på 162 000 kvadratmeter och ytterligare 125 000 kvadratmeter mark där planprocessen nu pågår. Bland Kilenkryssets nuvarande hyresgäster kan nämnas läkemedelsdistributören Tamro och Ahola Transport.

– Vi märker från företag att intresset är stort och när avfarten vid Almnäs står klar i höst kommer det är bli ännu attraktivare, tror Leif Lundborg, bolagslantmätare på Kilenkrysset som själv driver frågan om en kombiterminal i området.

– Stickspår finns redan och utrymmet också, så vi kommer att avsätta mark för en kombiterminal. Sen får vi se om det blir någon.

Hur tror du området kommer att se ut om tio år?

– Jag tror det är mycket verksamheter här då, men det kanske inte är fullt utbyggt. Det blir definitivt det nya stora logistikcentret söder om Stockholm.

Lediga lokaler i Södertälje


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration