Castellum bygger nytt i Västerås – Försäkringskassan flyttar in

Castellum planerar att uppföra en kontorsbyggnad om totalt 5 800 kvadratmeter och fem våningsplan i Kopparlunden med direkt anslutning till de centrala delarna av Västerås. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 195 miljoner kronor och byggstart planeras ske nu under kvartal 1. Den största hyresgästen blir Försäkringskassan som tecknat ett sexårigt hyresavtal.

Skriven av Axel Ohlsson 2020-02-12 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Försäkringskassan flyttar in hos Castellum i Västerås.
Bild: Castellum


– Investeringen vi planerar i Västerås går i linje med vår strategi att utöka fastighetsportföljen med moderna kontor för företag såväl som för myndigheter och verk. Fastigheten kommer att byggas i ett attraktivt område under expansion. Med den bakgrunden ser vi detta som en mycket god investering, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Försäkringskassan är ny hyresgäst till Castellum i Västerås. Omkring 350 av myndighetens medarbetare kommer att arbeta i det nya kontoret som har en tydlig miljöprofil, vilket är av vikt för den blivande hyresgästen. Kontorsfastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högsta krav på hållbarhet. På taket planeras det även för solceller och ett utegym.

Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området Kopparlunden som är ett av Västerås mest dynamiska områden med en inspirerande industrihistorisk miljö. Området är idag utvecklat till Västerås tätaste kontorskluster med moderna kontorslokaler.

Planerad inflyttning är kvartal 4 2021.

Hyresvärdet planeras bli 14 miljoner kronor, fullt uthyrt.

Den ekonomiska uthyrningsgraden i dag är 86 procent.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration