Capman och Strategisk Arkitektur kopplar samman Södra Värtan med Gärdet

På uppdrag av Capman utvecklar Strategisk Arkitektur Kv Lybeck i Södra Värtan. Just nu pågår parallella arbeten för hyresgästanpassning och för att skapa nya byggrätter och en attraktiv plats i en livfull stadsdel i Stockholm.

Skriven av Axel Ohlsson 2019-11-20 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet.
Bild: Strategisk Arkitektur


Strategisk Arkitektur arbetar just nu med hyresgästanpassning av cirka 5 000 kvadratmeter för Rekryteringsmyndigheten, samt med programhandling och systemhandling för fastighetens vertikala system. Parallellt med detta projektleder Strategisk Arkitektur detaljplanearbetet för de nya byggrätterna.

Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvadratmeter adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60 000 kvadratmeter.

Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan med tät, funktionsblandad och livfullt stadsliv för 5 000 boende och lika många arbetande. Genomgående ska området utformas med en mycket hög arkitektonisk kvalitet och erbjuda ett stadsrum som är levande och tillgängligt för alla. Södra Värtan har stort miljöfokus och kommer att byggas energieffektivt och grönt. Kv Lybeck planeras som Leed Gold och ansluter till Stockholms Stads hållbarhetsprogram för stadsdelen.

Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet. Genom en ny arkad med trottoar och lokaler i bottenvåningen mot nya Södra Hamnvägen vänds husets framsida mot nya Värtaområdet och skapar på så sätt tydligare koppling med stadsdelen och kommunikationer som Tvärbanan och tunnelbanan. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter och entréer till kontor, vilket bidrar till en levande stadsmiljö.

Ett starkt fokus i projektet är att på kort tid maximera fastighetens värde för ägaren genom att skapa en attraktiv produkt för många nya hyresgäster som kan fortsätta att utvecklas i framtiden. Första hyresgästen väntas flytta in i maj 2020 och fastigheten planeras stå helt färdig under 2023.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration