Översvämningsskydd skapar nya stadsmiljöer i vision för Malmö

Sweco presenterar ny vision för Malmö med klimatanpassningsåtgärder som också skapar nya bostads- och naturområden. Syftet är att utveckla Malmö till framtidens kuststad och skapa en attraktiv stad vid havet som står väl rustad inför kommande klimatförändringar.

Skriven av Axel Ohlsson 2019-01-30 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Swecos nya vision där översvämningsskydd i Malmö möjliggör nya bostads- och naturområden.
Bild: Sweco


Limhamns hamn, Västra hamnen och centrala Malmö riskerar alla att drabbas av översvämningar när havsnivåerna stiger. Sweco har tagit fram en vision för hur kustskydd längs Malmös kust kan kombineras med stadsutveckling, och hur hot därmed vänds till möjligheter. Visionen inkluderar höjning av strategiska områden och slussportar i Malmös hamninlopp, men också tillskapande av nya stadsrum, miljöer och mötesplatser. I Limhamn tas fasta på platsens kulturhistoriska värde som fiskehamn, i Västra Hamnen byggs stadsdelen kring en ny metrostation och stadens framtida behov av slussportar.

– Med den här visionen vill vi visa att vi med god planering och tvärdisciplinärt kunnande kan använda klimatanpassningsarbetet till att tillföra nya mötesplatser som framhäver stadens möte med havet, samtidigt som bebyggelsen utformas på ett klimatsäkert sätt. Visionen har en solid förankring i ingenjörskonsten och platsernas behov och utmaningar, samtidigt som den genomsyras av våra stadsplanerares öga för vad som bidrar till attraktiva och levande stadsrum, säger Sebastian Bokhari Irminger, uppdragsledare på Sweco.

– Klimatförändringarna och stigande havsnivåer skapar behov av att tänka nytt och hitta långsiktiga lösningar för våra kuststäder. Utvecklingsförslagen i visionen skapar nya stadsmiljöer som på lång sikt kan länkas samman och utgöra grunden för ett skydd av hela Malmös kust som sträcker sig långt bortom år 2100, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration