HSB Göteborg höjer nivån i sitt hållbarhetsarbete

Nu höjs hållbarhetsambitionerna ytterligare för all nyproduktion. Med hjälp av ett miljö- och hållbarhetsprogram med tuffare krav säkerställer HSB Göteborg att alla projekt går längre än vad certifieringar och lagstiftning kräver. Samtidigt inleds en stor satsning på hållbar konsumtion.

Skriven av Redaktionen 2018-12-05 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

HSB Göteborg har arbetat systematiskt med hållbarhet och socialt ansvarstagande under många år. Organisationen nationellt utsågs tidigare i år till branschens mest hållbara varumärke i bostadssektorn och HSB Göteborgs verksamhet är sedan 2013 verifierad enligt ISO 26 000.

– Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är betydande och vi ska göra vad vi kan för att minska den, samtidigt som vi utvecklar det goda boendet. Vi tror att vi gör störst skillnad genom att ha en mycket hög ambitionsnivå i alla våra nyproduktionsprojekt, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef nyproduktion och hyresfastigheter på HSB Göteborg.

Inom ramen för miljö- och hållbarhetsprogrammet finns ett nytt hållbarhetsindex som bygger på åtta strategiska hållbarhetsmål. Dessa är gemensamma för hela HSBs nyproduktion och beslutades om 2017. Alla nya bostäder ska från och med nu projekteras, värderas och följas upp enligt indexet och ambitionen är att ligga på en hög nivå inom samtliga åtta hållbarhetsmål.

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver har länge använts för hållbarhetsstyrning och kvalitetssäkring i nyproduktion och kommer att användas även framöver som en integrerad del av det mer omfattande hållbarhetsindexet, tillsammans med miljömärkning Svanen.

Installation av solceller, laddstolpar för elbilar, beräkning av klimatpåverkan, grönytor som levererar biologisk mångfald och att inbyggda material miljöbedöms är några exempel på konkreta åtgärder som finns med på basnivån i hållbarhetsindexet.

Under 2019 inleds också en stor satsning på hållbar konsumtion riktad mot HSB Göteborgs medlemmar.

– Som en av Sveriges största medlemsorganisationer vill vi göra det enklare för HSB Göteborgs medlemmar att leva hållbart. Vi vet att det är en viktig fråga för medlemmarna och nu vill vi ta en mer aktiv roll för att påverka och hjälpa dem på vägen, säger Freja Bramsen, utveckling och hållbarhetschef på HSB Göteborg.

Det kan handla om att skapa nya delningstjänster, smarta vardagsprodukter och dela med sig av kunskap. Under året kommer det att ske en översyn av medlemserbjudandet, samtidigt som medlemsverksamheten ska bli mer inriktad mot hållbarhet.

HSB Göteborgs åtta mål för nyproduktion

- Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
- Ekosystemtjänster och klimatanpassning
- Hållbart resande
- God innemiljö och sunda material
- Socialt hållbart boende
- Bidra till sysselsättning
- Effektiv hållbarhetsstyrning
- Ansvar i leverantörsledet

Dessa ingår i HSBs strategi för hållbar tillväxt och bidrar till de svenska miljökvalitetsmålen och FNs globala hållbarhetsmål.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration