"Våra kunder uppskattar områdets historia"

Som storägare i Hammarby sjöstad vill Fabege fortsätta att utveckla området – nu närmast med förädlingen av Trikåfabriken. – Området kommer bara bli än mer attraktivt med tiden, säger Johanna Gattberg, uthyrare på Fabege.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-05-30 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Den tidigare Trikåfabriken genomgår just nu en rejäl förädling.
Bild: Walk The Room


Fabege är, med sina cirka 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Hammarby sjöstad, den största fastighetsägaren inom kommersiella lokaler i området. Johanna Gattberg beskriver Hammarby sjöstad som ett av de största utvecklingsområdena i Stockholm under de senaste två decennierna.

– Området är fortfarande i hög grad under utveckling. Nya, moderna kontorsytor tillkommer löpande, vilket har drivit på hyresutvecklingen, säger hon.

En av Fabeges fastigheter i Hammarby sjöstad är den tidigare Trikåfabriken, som byggdes på 1920-talet. Här sker just nu en rejäl förädling.

– Under projektets gång har vi tagit fasta på ursprunget med industriell känsla och vi förädlar nu huset till en kontorsbyggnad som blir modern, levande och miljömässigt hållbar med trästomme.

Ny hyresgäst i Trikåfabriken blir Naturvårdsverket, som flyttar in under året.

– Att de väljer att flytta till Hammarby sjöstad är ett bra bevis på områdets kvaliteter. Vi ser att våra kunder uppskattar områdets industrihistoria och den höga servicenivån som till stor del uppstår tack vare blandningen av bostäder och kontor i en tät stadsdel, säger Johanna Gattberg.
Artikelbild

Johanna Gattberg.
Bild: Fabege


När Naturvårdsverket har kommit på plats med sin verksamhet finns det cirka 7 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta kvar i huset.

Varför har ni valt att finnas i just Hammarby sjöstad?


– Efterfrågan på både kontor och bostäder är hög och Hammarby sjöstad växer fortfarande så att det knakar. I dag är Hammarby sjöstad en självklar hubb för företag som vill sitta i ett dynamiskt innerstadsläge med höga servicenivåer, närhet till spårbundna kommunikationer, goda möjligheter att cykla till arbetet, väl utbyggd kollektivtrafik – bland annat med möjlighet att båtpendla – och tillgång till härliga grönområden.

Hon menar att allt fler företag har upptäckt attraktionskraften i Stockholms södra delar. Den dynamiska miljön i kombination med närheten till innerstaden gör stadsdelen till ett attraktivt område för både boende och företag.
Artikelbild


Bild: Walk The Room


Hur ser ni på framtiden i området?


– Fabege kommer att fortsätta utveckla området under de närmaste åren, och våra planer omfattar både exploatering av byggrätter och förädling av befintliga fastigheter, liksom utveckling av butiker och ett attraktivt serviceutbud.

– Dessutom kommer ny tunnelbana år 2025 i och med förlängningen av blå linje, så området kommer bara bli än mer attraktivt med tiden. Två nya hållplatser, två olika linjer och endast två hållplatser från Kungsträdgården.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration