Nystartade Collibay vill utmana på uthyrningsmarknaden

Trots rekordlåga vakansgrader står i dag en stor del av kommersiella lokaler och kontor i Göteborg outnyttjade. Det vill det nya bolaget Collibay råda bot på.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-05-30 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Jerker Funnemark (till höger) tillsammans med Magnus Sandin som ansvarar för utvecklingen av Collibay plattformen.
Bild: Collibay


Bakom konceptet Collibay står Jerker Funnemark. Innan han startade verksamheten hade han arbetat på flera större företag, och kom senast från en vd-tjänst på ett av Assa Abloys bolag. Under sina år på storföretagen stötte han vid ett flertal tillfällen på friställda ytor i fastigheter som inte nyttjades – eller upplevde på det egna företaget behov av tillfälliga ytor.

– Idén till Collibay uppkom när jag arbetade som affärs­områdeschef på ett företag på Lindholmen, där vi frigjorde ett av fem våningsplan i den större kontorsfastighet där vi satt. Ytorna stod sedan tomma under lång tid, och under tiden betalade vi lika hög hyra som tidigare. Samtidigt fanns det företag som letade med ljus och lykta efter lokaler likt vår, säger han.

Han stötte även på fenomenet från andra sidan när Assa flyttade från Göteborg till Mölnlycke och fick behov av såväl tillfälliga kontorsplatser som lagerutrymme under tiden som allt kom på plats.

Rekordhöga ­nivåer


Jerker Funnemark berättar att kontorsfastigheter i Sveriges storstäder i dag är uthyrda till rekordhöga ­nivåer – särskilt i Göteborg där uthyrningsgraden hos de större aktörerna ligger på 95–97 procent.
Artikelbild

Syftet med Collibays koncept är att dela outnyttjade ytor med varandra.
Bild: Collibay


– Samtidigt finns det oberoende studier som visar att kommersiella fastigheter enbart används till cirka 40 procent – det finns med andra ord många lokaler som står oanvända och det finns stor potential att utnyttja dessa på ett bättre sätt.

– När vi gjort undersökningar bland företag har det visat sig att 19 av 20 antingen är i behov av ytor, eller har ytor som står outnyttjade. Så det är en väldigt stor andel som är i obalans, säger han.

Kopplar samman företag


Collibay är en digital plattform där företag enkelt kan dela information kring lediga ytor med varandra. Bolagets tanke är att utmana det traditionella sättet man ser på användningen av kommersiella lokaler. Syftet är att koppla samman företag med kortsiktiga behov av lokaler, med företag som har överkapacitet och vill skapa nya intäkter utan att tappa fokus på sin kärnverksamhet. Här kan man antingen välja att dela ytor med vem som helst, eller välja selektiv delning där man samarbetar med några enstaka aktörer – kanske hyresgäster i samma hus.

– Just den varianten har fastighetsägare varit positiva till då det främjar samverkan mellan hyresgästerna och möjliggör nya användningsområden i gemensamma lokaler, säger Jerker Funnemark.

Det finns även företag som har köpt på sig en lite för stor kostym, och vill ha hjälp med att hitta ett mer effektivt sätt att disponera överflödiga ytor till exempelvis coworking.

Vinningen är dels ekonomisk – men minst lika viktig menar Jerker Funnemark att den miljömässiga vinsten är. Verksamheten drog igång i augusti förra året, och Collibay arbetar nu med att bygga upp relationer med nya företag. Verksamheten utgår från Göteborg, och det är också här som man har kommit längst med arbetet – företag är redan igång med att dela lokaler med varandra. Verksamheten sammankopplar dock före­tag över hela landet, och i dag har man upp mot 100 användare.

Jerker Funnemark berättar att det finns några segment där intresset har varit som störst.

– Det handlar om företag med hög grad av rörlighet, stort intresse av nätverkande eller som befinner sig under tillväxt. Exempel på detta är mjukvaruföretag, i ­deras fall handlar det om att de ofta köper på sig mer yta än vad de behöver eftersom de vet att de kan komma att expandera kraftigt. Men det gör också att de tillfälligt får ytor över, säger han.

Hur ser framtidsplanerna ut?


– Det primära målet är att säkerställa att vi gör bra ifrån oss hos de kunder som nu ger oss förtroendet att hjälpa dem i omställningen till en högre nyttjande­grad. Det handlar inte minst om större företag och koncerner som vill ha en kostnadseffektiv lösning där pengarna stannar inom företaget istället för att de ska behöva använda sig av externa uthyrare.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration