"Redan i dag är hyresutvecklingen god"

Clarence Reuterswärd på Nordier Propert Advisors om lokalmarknaden på Gärdet.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-05-07 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Clarence Reuterswärd.
Bild: Nordier Property Advisors


Vad arbetar ni med i Gärdet/Frihamnen just nu?


– Vi arbetar med en större och profilerad kontorsfastighet i området, där vi möter mycket intresse från marknaden, både från hyresgäster och investerare.

Hur tror du att området kommer att utvecklas framöver?


– Södra Värtahamnen har i dag alla förutsättningar för att växa snabbare än något annat område i Stockholm. Området är den enda oexploaterade delen av innerstaden.

– I Stockholmsområdet pågår det för närvarande flertalet större infrastrukturprojekt, som kommer förändra förutsättningarna för en rad olika områden och stadsdelar. Redan i dag ser vi att tillgängligheten för området har ökat via Norra Länken som sammankopplar området med E18 och E4.

– Det behov som vi ser i Stockholmsområdet av att fortsätta utveckla bostäder, kontor, handel och skolverksamheter går hand i hand med utvecklingen i området, där industri och logistikfastigheterna förädlas till tidigare nämnda, och där vi redan sedan tidigare ser att dessa verksamheter flyttar ut till de större logistiklägena.

Hur skulle du beskriva hyresutvecklingen i Gärdet/Frihamnen?


– Vi ser en långsiktig potential i både Gärdet och Frihamnen/Värtahamnen. Redan i dag är hyresutvecklingen god, och med fortsatt konvertering och förädling av ytorna kommer den att överstiga många andra i Stockholmsområdet, både hyres- och värdemässigt, tack vare den strategiska geografiska placeringen invid centrala Stockholm.

Vad saknas i området?


– Området saknar de delar som just nu utvecklas, det vill säga en större andel bostäder och kontor, och med den utvecklingen följer en naturlig utökad efterfrågan av handel, service och skolverksamhet.

– I takt med att dessa delar utvecklas och etableras inom området, kommer det i förlängningen att resultera i ökade krav på en förbättrad infrastruktur samt goda kommunikationer. Denna utbyggnad är som tidigare nämnt redan pågående, men allt eftersom området i stort utvecklas, kommer det att ställas ännu högre krav på områdets tillgänglighet.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration