Kungsleden är med och utvecklar Gärdet för framtiden

För knappt två år sedan slog Kungsleden till och köpte fastigheter på Gärdet för tre miljarder kronor. Nu vill de vara med och utveckla området vidare.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-05-02 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I Rotterdam 1 finns vakanser om cirka 8 000 kvadratmeter.
Bild: Urban Design


Kungsleden äger fyra fastigheter på Gärdet, som sammanlagt omfattar ungefär 89 000 kvadratmeter.

Varför köpte ni just här?


– Vi såg det som ett intressant utvecklingsområde där det planeras för både nya bostäder och kontor. Området ingår i Stockholms största stadsutvecklingsområde, Norra Djurgårdsstaden, som också är ett miljöprofil­område. Det finns redan i dag gott om service, men utbudet stärks ännu mer i takt med att stadsdelen utvecklas. Tillgängligheten är också bra tack vare närhet till tunnelbana, bussar och cykelbanor samt Norra Länken, säger Pernilla Pettersson, projektuthyrare på Kungsleden.

– Det ska också genomföras arbete med parken och skapas ett nytt utomhusbad – det är ett aktivt och roligt område. Stockholm växer åt det här hållet och det finns en god efterfrågan på kontor. Vi ser fram emot att vara med och påverka områdets utveckling.

Fastig­heterna som Kungsleden äger på Gärdet är Rotterdam 1, Tegeludden 13 samt Stettin 5 och 6. Två av fastigheterna är fullt uthyrda. I Stettin 6 och Rotter­dam 1 finns större vakanser om cirka 8 000 kvadratmeter vardera. Kungsleden tar därför tillfället i akt och utvecklar dessa fastigheter ytter­ligare.
Artikelbild

Pernilla Petersson.
Bild: Kungsleden


– Vi kommer inte bara att titta på själva kontors­ytorna utan vi kommer även att se över utemiljön och serviceutbudet med hänsyn till vad som efterfrågas i området, säger Pernilla Pettersson.

Det är ännu ganska tidigt i processen, och Kungs­leden räknar med att vara klara med de nya koncepten för de två fastigheterna till sommaren.

– En viktig aspekt är att få till rörelse i gatuplan – nu för tiden vill man gärna att det ska hända någonting hela tiden. Därför är det möjligt att vi kommer att teckna lite kortare avtal för retail och service i de här två husen. För att skapa variation.

Entréerna ska bli tydligare och belysningen bättre.

– Vi har börjat riva och bygga om innan vi har tecknat avtal med någon hyresgäst för att visa i vilken riktning vi vill gå i området, förklarar Pernilla Pettersson.

Hur tänker ni kring utvecklingen av kontors­ytorna?


– Dels kommer vi såklart att undersöka hur vi kan dela upp ytorna. När det gäller utformningen kommer vi att lägga en bas för moderna, flexibla kontorslokaler. Kanske kommer det att bli aktivitetsbaserat – det beror på hyresgästen.
Artikelbild

Stettin 6.
Bild: Walk the Room


– Vi har alltid en nära dialog med hyresgästerna, numera är de ofta väldigt delaktiga i utformningen av sina kontor, det räcker inte längre med bara en logga i receptionen.

Enligt Pernilla Pettersson ser Kungsleden området som mycket attraktivt och har både ett kort och ett långt perspektiv i åtanke när de utvecklar. Företaget arbetar tätt med Stockholms stad och de andra fastighetsägarna i området för att utvecklingen ska ske enligt en enad bild.

Ska ni köpa mer här?


– Det är ännu för tidigt att säga, men eftersom vi ­gillar att arbeta enligt vår klusterstrategi och vara en långsiktig förvaltare är det inte omöjligt, säger Pernilla Petters­son.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration