"Vi vill skapa attraktiva arbetsplatser"

Hälsosamt, framtidssäkrat och attraktivt. Det är ledorden för Skanska Fastigheters projektutveckling. Här berättar uthyrnings- och marknadschef Fredrik Bergenstråhle mer om bolagets verksamhet i Stockholm.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-04-25 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Skanskas storprojekt Sthlm New ska stå klart andra kvartalet 2020.
Bild: Skanska/Walk the Room


Som en del av jättekoncernen Skanska ligger fokus hos Skanska Fastigheter på projektutveckling av framtidens arbetsplatser. Framför allt arbetar man med att utveckla större områden och fastigheter.

På Skanska Fastigheter Stockholm arbetar ungefär 20 personer – ett antal som har varit ganska konstant sedan Fredrik Bergenstråhle började på Skanska för cirka tio år sedan.

– Eftersom vi jobbar med många faser av projekten har vi bred kompetens inom allt från investering, design, byggherrerollen, uthyrning och marknadsföring till transaktioner, säger han.
Artikelbild

Fredrik Bergenstråhle.
Bild: Skanska


Han berättar vidare att de just nu driver flera stora projekt i staden med tre tydliga fronter. Dels arbetar man med området vid Solna Station som på sikt ska bli 80–90 000 kvadratmeter kontorsyta, varav Solna United utgör första etappen om 30 000 kvadratmeter som ska stå inflyttningsklart hösten 2019. Dels drivs projektet Sthlm New Creative Business Spaces i Hammarby sjöstad som vid färdigställande kommer omfatta totalt cirka 100 000 kvadratmeter för kontor varav nuvarande etapp är en skrapa med 27 våningar som kommer att stå klar andra kvartalet 2020. Förutom dessa två områden arbetar Skanska Fastigheter med ett större projektområde på Kungsholmen i anslutning till bolagets eget kontor. Härifrån kommer den nuvarande bussdepån att flytta och Skanska Fastig­heter utveckla cirka 90 000 kvadratmeter kontor på båda sidor om Essingeleden.

– Vi arbetar på så sätt att vi utvecklar projekt, bygger och hyr ut, för att sedan sälja till en mer långsiktig fastighetsförvaltare, förklarar Fredrik Bergenstråhle.

Vad gör er speciella?


– Det finns flera aktörer som arbetar med att utveckla nya hus som vi gör. Det som gör att vi sticker ut tror jag är att vi arbetar mycket med koncept i våra områden – vi tänker på vad morgondagens medarbetare vill ha och försöker skapa attraktiva arbetsplatser där människor trivs. En annan aspekt är att vi också har bostadsutveckling i Skanskakoncernen vilket medför att vi tänker mer helhet och bygger stad vilket vi tror leder till ett bättre samhälle.
Artikelbild

Solna United omfattar 30 000 kvadratmeter.
Bild: Skanska/Walk the Room


Han menar att de även alltid försöker hänga med i de senaste relevanta trenderna.

– Just nu händer det exempelvis mängder på digitaliseringsfronten, och vi ser det som väldigt viktigt att vi framtidssäkrar våra hus ur den aspekten. I nuläget är våra fastigheter väldigt flexibla fysiskt, det vill säga att de är lätta att anpassa efter trender i marknaden för våra hyresgäster och framtida fastighetsägare. Våra framtida hus behöver vara både fysiskt och digitalt flexibla, säger han.

På Skanska Fastigheter tycker man också att det är viktigt att skapa hälsosamma arbetsplatser.

– Såklart är miljötänk och energifrågor av stor betydelse, men vi vill också bygga för en aktiv, hälsosam livsstil genom utformningen av husen och serviceutbudet vi erbjuder.

– När det gäller serviceutbud lägger vi i exempelvis både Solna United och Sthlm New stor vikt vid att få in bra restauranger och kanske även möjlighet till co-working, säger Fredrik Bergenstråhle.

Vad finns det för för- och nackdelar med att vara en del av en stor koncern?


– Det mest positiva är att vi har mycket kompetens inom koncernen och att vi har en stark kassa vilket ger oss stora möjligheter. Sedan i och med att vi finns globalt konkurrerar vi internt med andra länder om var koncernens pengarna ska investeras, men överlag ser jag det som en styrka att vara del av en stor koncern.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration