"Borås är en stark tillväxtort"

Jan Mordenfeld, vd, Jamfa och Niklas Larsson, marknadschef Cernera, svarar på varför företag ska etablera sig i Borås.

Skriven av Nicklas Tollesson 2014-06-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Jamfa


Jan Mordenfeld, vd, Jamfa


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Borås?


– Vi har ett bra företagsklimat och ett näringslivskontor på kommunen där de är väldigt behjälpliga och positiva till nya etableringar. Sedan har Borås ett exceptionellt bra läge, med närhet till riksväg 40, flygplatsen i Landvetter och Göteborgs hamn, samtidigt som vi finns mitt emellan Jönköping och Göteborg.

Hur beskriver du efterfrågan på lokalmarknaden i Borås just nu?


– Jag upplever efterfrågan som ganska hyfsad. Men man får väl kanske vara lite mer på tårna och vara ­öppen för nya lösningar och idéer.

Var har Jamfa lediga lokaler just nu?


– Vårt kontorshus på Allégatan, före detta Folksam­huset, håller på att mer och mer utvecklas till ett advokathus. Här finns i dag Smile Tandvård och tre advokatbyråer; Jörgen Olson, Crusner och Hurtig & Partners. Vi bygger just nu helt nya kontorslokaler för Hurtig & Partners, som expanderar i snabb takt, varför delar av deras nuvarande lokaler, 157 kvadratmeter med mycket hög standard, blir hyreslediga från och med 1 april. Dessa lokaler är direkt inflyttningsklara för en ny hyresgäst, helst en advokatbyrå eller något med nära anknytning till juridiken. Dessa lokaler är utrustade med glasade väggar med ekpartier, fiber och färdig­draget nätverk.

Vilka är de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av Borås som näringslivsstad?


– Det är viktigt att staden växer och vidareutvecklas. Denna process får absolut inte stanna av eller bromsas upp. Många gator har rustats upp och gjorts om, med ekonomisk hjälp av fastighetsägarna, till gå- och gårdsgator. Detta har fört med sig att ett helt nytt intresse för centrala Borås har väckts till liv. Jag skulle nog gärna se att utvecklingen av centrum går vidare i denna riktning. Till exempel skulle jag gärna vilja se ett nytt parkeringshus byggas, gärna mitt i centrum och då naturligtvis under mark. Nu tycker väl de flesta att det börjar bli tjatigt med att jag vill riva upp Stora Torget, men det vore utan tvekan det absolut ultimata. Då kan man nämligen stänga av och göra om betydligt fler gator och ändå bibehålla en god tillgänglighet till centrum.

– Sedan skulle jag gärna se att man, i samband med att man bygger om och rustar upp Allégatan, låter fastighetsägarna borra för att investera i värmepumpar för fastigheterna utmed gatan. Detta för att uppnå högre och bättre miljökrav. Det kan nog även vara bra att kommunen får lite konkurrens till fjärrvärmenätet. Detta innebär ju dessutom att fastighetsägarna själva kan styra sina värmekostnader, inte minst till fördel för hyresgästerna.

Artikelbild


Bild: Cernera


Niklas Larsson, marknadschef, Cernera


Hur är efterfrågan på kommer­siella lokaler i Borås för när­varande?


– Vi har upplevt marknaden som relativt stabil trots den globala oro vi sett de senaste åren. I nuläget känner vi av ett ökat tryck, främst vad avser större etableringar av kontor i Borås.

Hur mycket ledigt har ni i dag?


– Vi har ett fåtal vakanser. Det som är mest påtagligt är i en av våra projektfastigheter där vi under hösten 2013 ledigställt ett par tusen kvadratmeter som skall totalrenoveras.

Ni lanserade förra året Cernerakortet. Vad innebär detta?


– Cernerakortet är ett mycket uppskattat sätt att skapa affärsnätverk mellan våra kunder.

– Det handlar om att kunder eller samarbetspartners lämnar ett eller flera erbjudanden till varandra på en gemensam sida på vår webb. När man önskar nyttja tjänsten eller erbjudandet ger man sig till känna genom att visa upp sitt Cernerakort. Kortet delas ut till samtliga anställda i företag som hyr av Cernera.

Hur långt har ni kommit med utvecklingen av Pallashuset?


– Vi ligger i slutskedet av detaljplaneprocessen som främst berör påbyggnad av bostäder på taket samt byggandet av ett höghus om 20–33 våningar i fastighetens sydvästra del. För den kommersiella delen, det vill säga ytor för butiker, restauranger, med mera har vi i dagarna utsett en kommersiell konsult som kommer driva framtagande av koncept, kontakter med nya och befintliga kunder etcetera.

Ni satsar hårt i Boråsområdet, men bara här. Några planer på att också satsa på nya marknader?


– Man ska väl aldrig rista något i sten men vi har och kommer alltid ha en stark ställning i Borås – vi gillar Borås. Vi har tidigare haft fastighetsbestånd i både Jönköping och Malmö och vet vad det innebär att förvalta på annan ort. Vi inser fördelen att verka där vi finns. Vi kan marknaden och besluts­vägarna blir kortare och våra hyresgäster får bättre och snabbare service. Borås är en entreprenörsdriven tillväxtort, där vi bedömer att det finns goda affärsmöjligheter som vi ska till­varata.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration