Alm säljer andel i Ulvsundaprojekt

Alm Equity har sålt 36,25 procent av detaljplaneprojektet Archimedes till investerare för ett underliggande fastighetsvärde av 477 miljoner kronor.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-04-11 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Joakim Alm.
Bild: Axel Ohlsson


Projektet omfattar fastigheten Archimedes 1 i Ulvsunda, mellan Bromma Blocks och Bällstaviken, och består av tre befintliga byggnader samt obebyggd mark.

Två av byggnaderna är uppförda i början på 1900-talet och är ämnade för kontor, industri och lager. Den tredje byggnaden är uppförd år 1979 och tillämpas för kontor, industri och lager.

Uthyrbar area är idag 18 202 kvadratmeter. Tomtarealen är 13 663 kvadratmeter. Detaljplanen för Archimedes 1 är från 1980 och medger användning för industri och kontor. Tillsammans med Stockholms Stad har Alm Equity drivit en detaljplan rörande utvecklingen av Archimedes 1 till att huvudsakligen omfatta bostadsändamål.

Staden är positiv till cirka 38 600 ljus BTA bostadsbyggelse, lokaler och garage på fastigheten. Den nya detaljplanen för bostäder planeras att antas till sommaren 2018.

Fastigheten tillträddes den 5 mars 2018 i enlighet med köpeavtal
Tecknat 2013 med Castellum AB. Köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskillingar är beräknad till 285 miljoner kronor.

Försäljningen beräknas ge en positiv resultateffekt på cirka 120 miljoner kronor när planen vinner laga kraft.

– Vi värdesätter att få in starka investerare. Läget nära Mariehäll
Och Sundbyberg, tvärbanan och Bromma flygplats är utmärkt för bostäder och kommersiellt innehåll och området har stor potentiell för framtiden, säger Joakim Alm, vd för Alm Equity AB.

Försäljningen av projektandelarna harhanterats av Nordisk Fastighetskredit, Alm Equitys dotterbolag som erbjuder tjänster inom affärsområdet finans, delvis i samarbete med externa rådgivare.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration