"Det blir en helt ny stadsdel"

Från att ha haft huvudfokus på bostäder öppnar nu Veidekke för kommersiell verksamhet genom storsatsningen på Solnavägen. – Det är ett väldigt intressant projekt, säger Kristian Ericsson, chef för strategisk affärsutveckling på Veidekke Bostad.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-04-11 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I området kommer den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund att placeras.
Bild: BSK Arkitekter/Veidekke


Tidigare har Veidekke primärt satsat på bostadsutveckling – men nu tar man alltså steget mot det kommersiella.

Varför?


– Vi känner helt enkelt att det är bra att ha flera ben att stå på i vår verksamhet, säger Kristian Ericsson.

För Veidekke handlade projektet från början om att hitta en ny placering för sitt kontor. De hade under cirka 1,5 års tid haft en diskussion med Solna stad kring den nya etableringen, och för ungefär ett år sedan sattes fokus på just området vid Solnavägen.

– Vår premiss när vi letade efter en plats att etablera vårt kontor på var att vi ville vara kvar i Solna och ha vårt kontor i ett bra läge. Ett kommunikativt bra läge är av stor vikt när det gäller att behålla och rekrytera personal, säger Kristian Ericsson.

Projektet består nu av två delar – dels ska det bli cirka 50 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på drygt 600 lägenheter, och dels ska det inrymmas ungefär 20 000 kvadratmeter kontorsverksamhet. Veidekkes eget kontor kommer att ta upp kring en fjärdedel av kontorsytan. Centralt i området kommer även den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund att placeras.
Artikelbild

Kristian Ericsson.
Bild: Veidekke


Detaljplanearbete inleddes i mitten av mars och man räknar med att processen kommer att ta ett par år, vilket innebär att en detaljplan skulle kunna antas under 2020.

– Förslaget är en intressant och profilskapande byggnad. Det är ett projekt som kommer att sträcka sig över lång tid, först bygger vi kontoren och sedan byggs bostäderna i etapper, förklarar Kristian Ericsson.

Inflyttning i kontorshuset beräknas till 2022 och de första bostäderna blir inflyttningsklara under 2024 i samband med att den nya tunnelbanestationen invigs.

Vilken typ av kontorshyresgäster riktar ni er mot?


– Vi skapar flexibla kontor så att de ska fungera både för större och mindre hyresgäster, men vi tänker oss att det kommer att bli åtminstone någon mer större hyresgäst förutom vi själva. Vi är annars öppna för olika typer av verksamheter, säger Kristian Ericsson.
Artikelbild

Veidekke vill certifiera projektet enligt Breeam nivå Excellent och få byggnaderna Well-certifierade.
Bild: BSK Arkitekter/Veidekke


På bottenvåningen ser Veidekke framför sig mer öppen verksamhet som exempelvis lobby, restaurang och gym. Här kan även finnas utställningsmöjligheter för hyresgästerna i huset.

Miljö- och hållbarhetsfokus är av stor betydelse i projektet. Målsättningen är att både certifiera enligt Breeam nivå Excellent och att få byggnaderna Well-certifierade.

Hur ser ni på området?


– Det här blir en helt ny stadsdel. Solna stad har en vision att göra om Solnavägen till en stadsgata och koppla ihop Solna centrum med Hagastaden. Man tänker sig att Solnavägen ska bli ungefär som Sveavägen. Den utvecklingen kommer vi nu att vara högst delaktiga i.

– Vi har dessutom Vasakronan på ena sidan om oss och Humlegården på andra. Troligtvis kommer de också att utveckla och då finns det potential att bilda ett kommersiellt kluster.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration