Här satsar Atrium Ljungberg

Med utvecklingen av Chokladfabriken i Sundbyberg och ett framväxande Life City i Hagastaden stärker Atrium Ljungberg sin position i områdena. – Vi vill gärna växa mer här, säger William Wetterholm, marknadsområdeschef Kista/Sundbyberg på Atrium Ljungberg.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-03-28 | Utveckling

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Atrium Ljungberg


Atrium Ljungberg har haft fastigheter i både Hagastaden och Kista länge, men har saknat något där emellan. I september 2016 köpte man därför sin första fastighet i Sundbyberg. Fastigheten, som i folkmun kallas för Chokladfabriken, är Marabous gamla fabrik och omfattar 28 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med tillhörande parkeringshus med cirka 700 parkeringsplatser.

– Totalt består fastigheten av fem byggnadsdelar som bildar ett helt kvarter. Ursprungligen ritades fabriken av arkitekten Ivar Tengbom och den har ett stort kulturvärde. Första delen stod klar 1919 och sedan har fabriken under åren byggts ut i fyra omgångar där sista delen blev klar så sent som 1997. När man går i området ser man exempelvis att det är olika typer av fönster och fasadmaterial på olika delar av huset, säger William Wetterholm.

Satsar långsiktigt


Tidigare ägare av fastigheten är Skanska och Areim. På senare år har inga större förändringar av fastigheten skett, men nu satsar Atrium Ljungberg långsiktigt.

– Under 90-talsperioden gick fastigheten igenom en ganska okänslig förändring där man inte tog tillvara på kulturvärdena. Fastigheten har även saknat långsiktiga investeringar och en tydlig vision om vad Chokladfabriken ska stå för och bidra med i Sundbybergs stadsbild. Vi har därför påbörjat ett konceptarbete där målsättningen är att lyfta fram fastighetens fulla potential, säger William Wetterholm.

Bland annat berör arbetet entrélösningen, ytskikt, konferensanläggningen, flöden i huset och restaurangdelen. Sedan köpet har större investeringar gjorts i ventilation, brandlarm och fasad. Under 2018 kommer även samtliga hissar att bytas ut.

Hyresgäster i huset i dag är bland andra Semper, Kronofogden, ST1, Aditro, OBH Nordica och NVBS Infra. Atrium Ljungberg har även tecknat avtal med tre nya hyresgäster sedan köpet.

När är förändringsarbetet klart?


– Vi räknar med att vara klara med alla delar senast hösten 2019. Det kommer att innebära ett lyft för hela fastigheten, säger William Wetterholm, och fortsätter:

– Vi tittar även på möjligheterna att öppna upp huset mot Löfströms allé för externa besökare och addera någon publik verksamhet som exempelvis ett nytt fik.

Köpet av Chokladfabriken var Atrium Ljungbergs första steg in på Sundbybergsmarknaden – och enligt William Wetterholm är man långsiktiga här och vill växa ytterligare.

– Vi är positiva till både förvärv och framtida byggrätter för såväl bostäder som kontor, säger han.
Artikelbild


Bild: Atrium Ljungberg


Varför är Sundbyberg attraktivt?


– Vi tycker att Sundbyberg har lyckats mycket bra i arbetet med att bygga en dynamisk stad där även näringslivet får plats. Detta visar sig i den mysiga stadkänsla man får när man går på gatorna, men även genom att kommunen lyckats locka större aktörer som Swedbank och Migrationsverket. Här finns en bra mix mellan boende och näringsliv. På tio år bedömer man att Sundbyberg kommer att fördubbla sitt invånarantal, vilket bjuder på både utmaningar och möjligheter.

Ett annat stort projekt för Atrium Ljungberg i regionen är Life City i Hagastaden som ligger på gränsen mellan Solna och Stockholm. Life City kommer att innehålla ungefär 25 000 kvadratmeter kontor med en bottenvåning om ytterligare ungefär 3 000 kvadratmeter. På bottenvåningen planeras för närvarande för café, restaurang och eventuellt någon butik.

– Det kommer också att finnas konferensutrymmen som dels kan nyttjas av hyresgäster i huset, men också utgöra en mötesplats för företag och organisationer inom life science i området, säger Petter Klingofström, uthyrningschef på Atrium Ljungberg, och förklarar vidare:

– Det vi ser framför oss är en programverksamhet med exempelvis utställningar, föreläsningar och diskussionsforum.

Målsättningen med Life City är att göra plats för verksamheter som möjliggör och stärker det fortsatta klusterbyggandet inom life science i Hagastaden. Det kan exempelvis vara inom läkemedel och med-tech, men också akademi, konsulter med olika typer av specialiteter, bemanning med mera.
Artikelbild


Bild: Atrium Ljungberg


Välfungerande lokaler


Hyresgästernas egna kontorsinnehåll i Life City fördelas på sex våningar. Fem av planen kommer att omfatta 4 200 kvadratmeter vardera. Planet närmast bottenplan blir 3 300 kvadratmeter stort eftersom det kommer att påverkas av den tunnel som går genom bottenvåningen. För att säkerställa långsiktigheten medger tekniska system och planens utformning att lokalerna delas ner till cirka 400 kvadratmeter.

– Lokalerna blir välfungerande och flexibla, och kommer att ligga kring en ljusgård. Här erbjuder vi mer än bara lokalerna i form av den samverkan som kommer att finnas i huset och området i vilket huset är beläget, säger Petter Klingofström.

Det första som kommer att byggas är tunneln, som man hoppas ska stå klar under 2018. Sedan kommer själva huset att byggas runt tunneln och de första kontorslokalerna står färdiga för inflyttning sent 2020 eller tidigt 2021.

– Det finns ett antal intressenter och vi har flera långt gångna diskussioner för stora delar av huset, men vi har inte tecknat något avtal ännu, säger Petter Klingofström.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration