Ändrat beteende sparade el motsvarande 22 lägenheter

Tio till 15 procent av all el används i onödan. Det visar en undersökning beställd av Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

Skriven av Redaktionen 2018-03-14 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

– 120 kommunala verksamheter ingick i Vi kan påverka* och besparingen kom av att deltagarna började stänga av apparater, alltså inte bara ha dem i stand by-läge, släcka lampor och använde eldrivna saker enbart när de behövdes. Lokalförvaltningen har alltså inte installerat några nya tekniska hjälpmedel, utan det är främst beteendeförändring hos personerna som jobbar i verksamheterna som gör skillnaden, säger Henrik Ragneskog, energipedagog och processledare på Lokalförvaltningen.

Satsningen innebar en besparing på 260 000 kWh, vilket motsvarar elanvändningen i 22 lägenheter under ett år - och en sparad kostnad på cirka 210 000 kronor.

Mer effektiv användning

Köket i Geråshus äldreboende har, bara genom att jobba på ett mer energieffektivt sätt, använt sju procent mindre el. Det kan handla om så enklar saker som att stänga av ugn och grytor direkt efter användning, att man startar diskmaskinen senare och är noggrann med att behålla värmen i den, att avsvalningskyl stängs av efter varje nedkylning och att man även bytt lampor. Kökets minskade energiförbrukning motsvarar en mindre förskolas elanvändning i ett år.

– Framgångsfaktorn ligger i att skapa delaktighet och god dialog. Med hjälp av Vi kan påverka-satsningen hittar deltagarna tillsammans lösningar på hur de kan undvika att använda energi i onödan. Man kan aldrig enbart informera någon till beteendeförändring, förklarar Henrik Ragneskog.

Mätning och statistik

Tack vare regelbunden mätning och statistik, får deltagarna direkt respons på att deras beteendeförändring gör skillnad. Många uttrycker att det går lätt att lära sig tänka energieffektivt. Uggledals äldreboende sparade, tillsammans med andra tekniska åtgärder, 14 procent el under 2017 genom att bland annat släcka på rummen när ingen är där, använda termos för mat istället för att varmhålla på spis, vara noggrann med att fylla maskiner, inte använda hiss och dörröppnare i onödan. Tekniska åtgärder som gjort stor skillnad är driftoptimering samt att byta ut elelement mot vattenburna element.

Målet: 20 procent minskning i staden

Göteborgs Stad har som mål att varje invånare ska sänka sin elanvändning med 20 procent till 2020 (jämfört med 1995). Tack vare beteendesatsningar och tekniska lösningar skapas möjligheter att påverka den onödiga energianvändningen.

Målsättningen för Vi kan påverka-satsningen är att fördubbla antalet verksamheter och antalet sparade MWh under 2018 samt att samverka i mycket större utsträckning med skolor

3 snabba tips för att undvika onödig elanvändning:

- Använd enbart det du behöver. Undvik slentriananvändning.
- Stäng av alla apparater helt som inte används, alltså även stand by-läge.
- Släck alla lampor som inte är till någon nytta

Genomsnittlig energianvändning:

Genomsnittsvilla endast el per år: 5-8000 KWh (källa: energiradgivaren.se)

Lägenhet inkl vatten + värme per år: 12 000 KWh (källa: energiradgivaren.se)

Varje göteborgares elanvändning 2016: 7500 KWh (källa: miljöförvaltningen)


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration