"Jag tror starkt på Kistas framtid"

William Wetterholm på Atrium Ljungberg och Christine Wuopio på Fastpartner om marknaden i Kista.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-03-15 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

William Wetterholm.
Bild: Atrium Ljungberg


William Wetterholm, marknadsområdeschef Kista/Sundbyberg, Atrium Ljungberg


Vad är det mest spännande som händer i Kista just nu?


– Stockholmsmässans utredning om en eventuell flytt till Kista ser jag som det helt klart mest spännande just nu. De skulle bidra med en pusselbit vi i dag saknar och bli en game changer. Det är även otroligt spännande att se den optimism som visar sig genom visionsskisser på kommande och befintliga fastigheter.

Vad arbetar ni med i området?


– Efter invigningen av vårt nya koncept Kista+, där IBM flyttat in, har vi nu påbörjat ett större förändringsarbete med Kista Front. Tvärbanans utökning till Kista kommer även stärka Ärvinge med en egen station.

Hur tror du att Kista kommer att utvecklas framöver?


– Jag tror starkt på Kistas framtid och tycker att vi tillsammans är på god väg att ta Kista till nästa nivå. Det unika geografiska läget och Kistas världsledande tekniska historia gör att förutsättningarna finns för att kunna bygga den modiga, urbana och dynamiska stad vi ser framför oss.

Vad saknas i området?


– På kort sikt behöver vi öppna upp fasaderna längs de strategiska gångstråken och främst Kistagången. Detta för att få ett mer inbjudande gaturum med större transparens, naturliga mötesplatser och ett ökat utbud av restauranger och caféer av hög kvalitet. På längre sikt behöver vi tillföra nya sammanhang och samarbeten runt ICT-klustret och akademin som i sin tur kommer attrahera nya segment som stärker vår vision om ett Kista Science City i världsklass.
Artikelbild

Christine Wuopio.
Bild: Fastpartner


Christine Wuopio, uthyrare, Fastpartner


Vad är det mest spännande som händer i Kista just nu?


– "Förbifart Stockholm" som kommer göra Kista till en knutpunkt för hela norrort. Även Stockholms stad satsning på att integrera boende och arbetsplatser och göra Kista till en levande stadsdel. Dessutom vill jag lyfta samarbetet mellan politiker, näringsliv och högskola, vilket bidrar till hela Kistas positiva utveckling.

Vad arbetar ni med i området?


– Vi har fortsatt fokus på att förbättra energiförbrukningen och arbetar med hållbarhet, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Personlig kontakt och engagemang med våra hyresgäster i våra områden med lokal närvaro är också viktigt. Vi anpassar lokalerna/utvecklar och uppdaterar planlösningar och ytskikt. I dag ska lokalen harmoniera med företags policy och arbetssätt.

– Vi utvecklar också markytorna och försöker hitta platser för "gröna oaser". Vi arbetar dessutom med att uppdatera laddningsstationer för bil och cykel.

Hur tror du att Kista kommer att utvecklas framöver?


– Stadsdelen blandas och boende, skolor och arbetsplatser kommer finnas närmare varandra. Det blir intressant att se om Stockholmsmässans eventuella flytt till Kista blir av.

Vad saknas i området?


– Att ha obegränsad tillgång till garageplatser och hörsal/aula för större grupper.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration