"Världens talanger inom life science och medtech kommer att lockas hit"

Mona Stjernström på Göteborgs Lokallots och Bjarne Fjellanger på Mölndala om lokalmarknaden i Mölndal. 

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-03-08 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Mona Stjernström.
Bild: Göteborgs Lokallots


Mona Stjernström, lokal­förmedlare och delägare, Göteborgs Lokallots


Vad är det mest spännande som händer i Mölndal just nu?


– Väldigt attraktiv, aktiv stadsdel, där man får igång projekten. Allra mest spännande är life science-klustret som Vectura och Next Step Group ska skapa intill Astra i Åbro. En ny kunskapsarena med cirka 7 000 arbetsplatser på en yta om cirka 100 000 kvadratmeter, en storsatsning om 3,5 miljarder kronor där de första hyresgästerna kan vara på plats 2020–2021. Världens talanger inom life science och medtech kommer att lockas hit. Utvecklingen av Forsåkerområdet, Mölndal centrum, Pedagogen Park samt den nya mässan i Åby är också mycket spännande. Ett annat spännande projekt är längre söderut där Ikea bygger nytt varuhus i Kållered.

Vad arbetar ni med i området?


– Vårt team på Göteborgs Lokallots förmedlar kommersiella lokaler i området – kontor, industrilokaler, lager, produktion och logistikytor – sedan snart 30 år. Vi hoppas kunna bidra med många nya hyresgäster i de nya fastigheterna som växer fram.

Hur tror du att Mölndal kommer att utvecklas framöver?


– Enormt mycket inom forskning – en viktig plats att verka globalt. Men det kommer också att hända mycket på bostadssidan, det blir många nya bostäder framöver. Mölndal har många och stora planer på nya fastigheter. Gamla fabriksområden kommer att få nytt liv med nya bostäder och kommersiella lokaler. Mölndals strategiska läge söder om Göteborg och utanför vägtullarna är mycket intressant för företag som inte vill vara mitt i smeten.

Vad saknas i området?


– Utökad kommunikation – infrastrukturen är toppen till Mölndal centrum men sedan behövs stor utbyggnad mot Åbro, kring Eklanda och Pedagogen. Det saknas små och medelstora kommersiella ytor nära kollektivtrafik. Dessutom saknas moderna kontorshotell i Mölndals centrum.
Artikelbild

Bjarne Fjellanger.
Bild: Mölndala


Bjarne Fjellanger, vd, Mölndala


Vad är det mest spännande som händer i Mölndal just nu?


– Det pågår flera spännande projekt som kommer bidra till att sätta Mölndal på kartan och förstärka Västsverige. Den stora omvandlingen av innerstaden är i full gång där den nya gallerian öppnar i höst och flera andra stora förändringar genomförs. Innerstaden ska tillsammans med Forsåker bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal och skapa attraktiva delar att bo, besöka och verka i.

– Det sker även stora förändringar runt Åby där Åby Arena byggs och ska bli ett nytt upplevelsecenter. Inte långt därifrån utformas Pedagogen Park och Mölndal ska också få ett nytt life science-kluster i Åbro. Som om inte det vore nog, pågår det tre projekt längs Göteborgsvägen som ska bidra till att knyta an till Göteborg. Bland annat ska det bli ett hotell som ska drivas av profilen Petter Stordalen.

Vad arbetar ni med i området?


– Vårt fokus är självklart utvecklingen av den nya stadsdelen Forsåker. Det gamla pappersbruket som funnits i över 300 år ska nu bli en modern stadsdel med spännande möten och kontraster. Här kommer äldre industribyggnader att rustas upp för att bevara platsens själ och kompletteras med modern arkitektur. Området kommer att bestå av närmare 3 000 lägenheter och tusentals arbetsplatser samt ge plats för handel, kultur, utbildning och service. Vi tror och hoppas att år 2018 blir ett stort år för oss, den första detaljplanen ska ut på granskning i år och den planeras antas i kommunfullmäktige innan årets slut. I så fall kan vi år 2019 starta med att bygga ut området.

Hur tror du att Mölndal kommer att utvecklas framöver?


– Jag tror att alla pågående bostads- och kommersiella projekt kommer att stärka Mölndal som stad och skapa förutsättningar att växa i många år framöver. Det starka näringslivet kommer att få möjlighet att utvecklas ännu mer och många fler människor kommer att vilja bo inom kommunen.

Vad saknas i området?


– En prioriterad fråga för Forsåker och för hela Mölndal är de infrastruktursatsningar som behövs göras, främst med kollektivtrafiken. Mölndals station är en viktig knutpunkt med stor potential, och en bra spårbunden koppling till Göteborgs Centralstation samt till Landvetter flygplats skulle gynna Mölndal och Forsåkers utveckling.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration