Så ska Gröna Vallen utvecklas

En modern ”superhybrid”. Så beskrivs projektet Gröna Vallen i Majorna där samma yta kommer att rymma både en idrottshall och bostäder. Här berättar Alban Herlitz på Herlitz Properties mer om projektet.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-03-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Byggnationen kommer att omfatta cirka 10 000 kvadratmeter BTA.
Bild: Okidoki Arkitekter


Enligt Alban Herlitz började det hela med en outnyttjad byggrätt på Gröna Vallen – vid konstgräsplanen finns parkeringsplatsen som är tänkt att husera den nya verksamheten. Projektet har sedan vuxit fram i dia­log mellan fastighetskontoret, Herlitz Properties och Okidoki arkitekter. Och nu har nästa steg tagits, då man tilldelats en direktmarkanvisning som innebär att detaljplanearbetet är klart att sättas igång.

– Det här är en lyckad kombination då stadsdelen behöver bostäder, samtidigt som området är i stort behov av en idrottshall. Framför allt finns behovet av en idrottshall bland ungdomar, och det har också funnits en del sociala problem på kvällstid, vilket vi hoppas kunna åtgärda, säger Alban Herlitz.
Artikelbild

Alban Herlitz.
Bild: Herlitz Properties


Café och gym


Fördelningen är ännu inte spikad eftersom detaljplanen inte är klar, men totalt siktar man på cirka 10 000 kvadratmeter BTA, varav ungefär 35 procent kommer att utgöras av idrottsdelen. Bostadsytan fördelas sedan mellan 100 till 120 bostäder, som byggs runt den 1 850 kvadratmeter stora gården som hamnar ovanpå idrottshallen. I anslutning till idrottshallen planeras även exempelvis café och gym. Dessutom blir det ett parkeringsgarage med cirka 70 platser.

– Det handlar om att aktivera platsen mer än bara en liten stund på dagen. Det kanske också kan bli ett alternativ som fångar upp de personer som har bidragit till att platsen har känts otrygg innan, säger Alban Herlitz.

En viktig samlingsplats


Tanken är att det ska bli både små och stora lägenheter – just lite större lägenheter finns det enligt Alban Herlitz en uttalad önskan om i Majorna. Att bostäderna och den nya idrottshallen byggs ihop är positivt ur miljösynpunkt då det hela kommer att rymmas inom ett och samma klimatskal.
Artikelbild

Syftet med utvecklingen är att få till en mötesplats i stadsdelen.


Förhoppningen med idrottshallen är att det ska bli en viktig samlingsplats för stadsdelen. Det blir också möjligt för exempelvis fotbollsverksamheten, truppgymnastiken och andra idrottsslag att nyttja ytan och stödfunktioner som kommer att finnas i hallen.

Vad är speciellt med projektet?


– Det är en fantastisk möjlighet att skapa någonting på ett unikt sätt. Att hjälpa till och bidra till något som samhället behöver, samtidigt som man kan göra en bra bostadsaffär. Man både ger till staden och får av staden, det känns väldigt bra, säger Alban Herlitz.

Samarbetet med Okidoki Arkitekter och att utforma en särskild arkitektur lägger Herlitz Properties stor vikt vid.

– Vårt signum är att vi gillar unika projekt och ett huvudledord inom koncernen är just arkitektur – vi har en passion för det och lägger extra vikt just där. Så nu börjar det riktigt roliga arbetet med att utforma arkitekturen.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration