Kontor i RegionCity

Partnertext


Ökad rörlighet och fler mänskliga möten leder till en innovativ kultur – och i slutändan ekonomisk tillväxt.
Nu tas nästa steg i RegionCity, det gigantiska stadsutvecklingsprojektet som skapar en helt ny stadsdel mitt i Göteborgsregionens hjärta.

Skriven av Nicklas Tollesson 2019-01-14 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Göteborg kommer att ha en helt annan skyline i framtiden, en helt nytt affärsdistrikt där innovationskraften ska spira.
Bild: TMRW/Jernhusen


– Det här är en levande testarena och samtidigt regionens centralaste food court. Här provar vi nya lösningar tillsammans med våra pionjärer – hyresgästerna – allt ifrån nya samverkansformer och gröna väggar till nya tekniker och gatubeläggning. Vi har kunnat konstatera att det är en utmaning att hitta rätt träd för att plantera på tak, ler Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusens affärsområde Stadsprojekt.

Vi befinner oss på Jubileumsplatsen, precis norr om tågspåren vid Göteborgs centralstation. Här är vi i skärningspunkten mellan det gamla Göteborg och framtidens regionkärna – med Västlänkens station, nya kontor och bostäder i en intensiv och levande miljö.

Sedan beslutet om Västsvenska paketet togs har Jernhusen arbetat med utvecklingen av stationsområdet och RegionCity, som kommer allt närmare förverkligande.
Artikelbild

Jubileumsplatsen är en mötesplats och uppskattad food court som ligger precis i skärningslinjen mellan det gamla och framtidens Göteborg.
Bild: Dino/Jernhusen


– Stor stadsutveckling tar tid, men nu har vi tagit nästa kliv. Vid årsskiftet sjösatte vi en organisation för projektutveckling och genomförande – där en grupp arbetar tätt med Trafikverket med det norra området ovan Västlänkens underjordiska station och en annan grupp med det västra området där bland annat Jubileums- och Älvtornen ingår. Samtidigt satsar vi på att blicka längre fram, bortom de första delarna av RegionCity och Västlänkens öppnande i slutet av år 2026, så vi kan öppna resten av RegionCity och Gullbergsvass, säger Urban Hammarlund.
Artikelbild

Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusens affärsområde Stadsprojekt.
Bild: Mats Bengtsson/Tomorrow


Till hösten beräknas grävarbetena för Västlänkenstationen inledas. Tidigare var tanken att Västlänkens angöring vid Centralstationen och RegionCity skulle tas i bruk redan i slutet av 2024, men Trafikverket har nu landat i att man inte ska forcera fram projektet – stationen öppnas när hela Västlänken planeras vara färdigställd i slutet av 2026.

– Det innebär att vi anpassar oss till Västlänkens tidsplan med de båda tornen och deras bidrag till den stora stationsutvecklingen. Jubileumstornets öppning blir närmare 2023 och Älvtornets något efter, säger Urban Hammarlund.

De båda tornen ska byggas på den nuvarande parkeringsplatsen vid Nils Ericsonsplatsens bussterminal, ett stenkast från Jubileumsplatsen. De blir uppemot 20 våningar höga och kommer att innehålla handels-, service- och samlingslokaler i bottenvåningarna med kontor ovanför. Och inte minst en stationshall mellan bangården och Västlänkens mittuppgång.

Jernhusen har två kontorserbjudanden i RegionCity, "Vimla" och "Himla". "Vimla" är stora sammanhängande flexibla ytor för mötesintensiva företag som drar fördel av att finnas mitt i vimlet och vars verksamheter och personal gynnas av det extremt kommunikationsnära och befolkade läget. "Himla" är högre upp i husen, lite mindre kontorsytor för företag som vill ha de mest exklusiva kontorsytorna som finns att få, företag som vill lyfta sitt varumärke med utsikt dels över hamninloppet och dels över regionens downtown som kommer att växa fram mellan Västlänken och bangården.

– Här utvecklar vi en hållbar blandstad och mötesplats som lever dygnet runt, mitt i Västsveriges största kollektivtrafikhubb, ett affärsdistrikt med stadens mest attraktiva kontor, och samtidigt stadens mest centrala bostäder. Det blir med andra ord så mycket mer än station och kontor. Under året kommer vi därför involvera bostadsutvecklare som gillar att bygga nyskapande, högt och centralt.
Artikelbild

Jubileumstornet och Älvtornet blir Göteborgs mest centrala kontorsskrapor.
Bild: TMRW/Jernhusen


Jubileumsplatsen har sedan etableringen i somras blivit en uppskattad mötesplats, bland både resenärer och människor som arbetar i Nordstan och Gullbergsvass.

– Det här är fronten mot det mest spännande stadsutvecklingsområdet i landet under 15–20 år framåt. Härifrån utgår nya stråk som binder samman den gamla staden med nya Gullbergsvass, Gullbergsstrand och flera andra områden. Det är viktigt att staden inte bara uppfattas som en bullrande byggarbetsplats framöver. En utmaning, som Jubileumsplatsen är ett svar på, är frågan om hur vi gör byggarbetsplatsen till en inspirerande festplats, säger Urban Hammarlund.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration