Trio utvecklar 100 000 kvadratmeter vid Globen

Ett konsortium med Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall har vunnit Stockholm stads stora markanvisningstävling om utveckling av 100 000 kvadratmeter i Söderstaden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-02-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Markanvisningstävlingen för Söderstaden är avgjord.
Bild: White Arkitekter och Kjellander Sjöberg


Projektnamnet på förslaget är Söderhov. 70 000 kvadratmeter är bostäder och plats för nya träningsrinkar för ishockey.

Genom markanvisningen får parterna ensamrätt att förhandla med SGA Fastig­heter, Stockholm stads helägda dotterbolag, om hur marken ska exploateras och får där­efter möjlighet att förvärva byggrätterna. Det är ännu för tidigt att uttala sig i detalj om projektets tidplan, men konsortiet bedömer genomförandet till sex till åtta år med möjlig start tidigast 2020.

– Vi är väldigt glada och stolta för möjligheten att utveckla stadsdelen tillsammans med Castellum, Åke Sundvall och Stockholms stad. Det här är i tidigt skede och ett komplext projekt men med stor potential. Vi vill skapa en stadsstruktur som adderar området en mer promenadvänlig skala. Platsen har redan en publik identitet men vi vill addera värden som många fler kan uppleva. Vi planerar för lugna innergårdar som avskärmas från såväl trafik som evenemang och blir en plats för rekreation och trygg lek, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration