"Händer hur mycket som helst"

Tillsammans bygger Jönköpings kommun och Nässjö kommun en stor logistikregion. Här presenterar representanter från näringslivet sina växande kommuner.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2018-01-30 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Jönköping växer, och här syns höghastighetsjärnvägens planerade passage genom det nya området vid Södra Munksjön.
Bild: Jönköpings kommun


Enligt Sven Rydell har Jönköping det mest diversifierade näringslivet i landet efter Stockholm, och spridningen är stor både i storlek och genre. Läget – mitt i södra Sverige – gör kommunen till ett naturligt handels- och logistiknav.

– Vi har ett mixat näringsliv i många olika branscher – överlag är vi en företagsam kommun och det händer hur mycket som helst i Jönköping, säger Sven Rydell.

Varför går det så pass bra?


– Vi har en bra konjunktur i Sverige just nu och efter­som vi i Jönköping har en bred bas av varierande verksamheter går det bra här med. Trenden är också att det går bra för större städer, och som Sveriges tionde största följer vi med i den utvecklingen.
Artikelbild

Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun.
Bild: Patrik Svedberg


– Högskolan har dessutom varit oerhört viktig för vår tillväxt de senaste 20–25 åren, och har lockat hit många som har bidragit till att staden har utvecklats, säger Sven Rydell.

Han berättar att de är glada för alla nyetableringar – men också lägger stor vikt vid det befintliga näringslivet.

– Vi är stolta över vårt näringsliv, och värnar om det, säger han.

Jönköping har totalt 13 000 företag och man skapar forum och nätverk där företagarna kan träffas, ibland i samverkan med exempelvis Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna. Det finns dessutom samverkan mellan kommunen och högskolan, med kringliggande kommuner och med de privata fastighetsägarna.

– Vi har ett nära samarbete med de privata fastighetsägarna i staden. De tar stort ansvar för utvecklingen i Jönköping och de skapar förutsättningar för att vi ska lyckas, säger Sven Rydell.

Finns det någon utmaning för kommunen?


– Man kan säga att vi har lite växtvärk i kommunen, efter­som befolkningen växer i rekordtakt. Just nu är det även många etableringar på gång, de befintliga företagen vill växa och mark behövs för många andra ändamål, exempelvis bostäder. Även om problemen som skapas av att kommunen växer är av positiv karaktär är det viktigt att ta dem på allvar och försöka lösa dem så snabbt det går. Näringslivet lider också av kompetensbrist eftersom vi har mycket låg arbets­löshet.
Artikelbild

Claes Johansson, vd för Nässjö Näringsliv.
Bild: Nässjö NäringslivNässjö växer med nya företag och i Logistic Park Nässjö arbetar nu 4 000–5 000 personer. I parken finns en del tjänsteföretag, men tonvikten ligger på logistik och industri.

– Här når man alla stora städer i Skandinavien på 24 timmar. Det tar 24 minuter till E4:an och vi ligger dikt an stambanan. Det är en styrka för företag som vill vara miljövänliga, säger Claes Johansson.

Han berättar att det går tågskyttlar från Nässjö till bland annat Duisburg, Umeå och Göteborgs hamn.

– Kombiterminalen är den mest omfattande i landet i dag. Postnord har nu också gått från att vara en ren brevterminal till att börja hantera paket på upp till tre kilo – något som har gjort att Nässjös attraktivitet för e-handelsföretag har ökat, säger Claes Johansson.

Några företag som har etablerat sig och expanderat sin logistik på orten är Intersport, Best of Brands, Jysk och Flokk, som är Europas största kontorsstolstillverkare med varumärken som RH och Håg.

Hur är näringslivsklimatet i Nässjö?


– Det är väldigt bra, vi har flera hundra företag här som vill växa och samarbeta. Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan Nässjö kommun, företagen och högskolan, vilket förenklar för nya aktörer som vill etablera sig här och befintliga som vill expandera. Det går också snabbt att få bygglov och det finns mycket prisvärd mark för logistikmöjligheter.

– Ser man tillbaka 20 år har vi tillskapat 700 nya jobb och de senaste tre åren har vi blivit cirka 2 000 fler invånare i kommunen. Det är en kommun med stark tillväxt.

Om man istället blickar framåt finns flera industri- och logistiksatsningar på ingång. Nässjö vill även fortsätta sitt samarbete med bland annat Göteborgs hamn. Också med resten av regionen finns ett nära samarbete – och med Jönköping har man arbetat sedan många år tillbaka.

– Tillsammans med Jönköping har vi ett utvecklat nätverk för företagare. Just nu har vi också ett rejält utvecklingsprojekt för företag som handlar om affärsutveckling och kompetens, vi bygger tillsammans en stor logistikregion, säger Claes Johansson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration