En av fem upplever diskriminering på jobbet

Nästan en femtedel av Sveriges privatanställda tjänstemän har under det senaste året känt sig trakasserade eller diskriminerade på jobbet. Det visar en färsk studie från Unionen. Fackförbundet kräver att bättring sker omgående.

Skriven av Redaktionen 2018-01-17 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

– Det är fullständigt oacceptabelt att en femtedel av de privatanställda tjänstemännen upplever att de har diskriminerats eller trakasserats på jobbet. Det ska råda nolltolerans mot den här typen av kränkningar, säger Marina Åman, andra vice förbundsordförande, Unionen.

Vanligast är att den upplevda diskrimineringen i arbetslivet har samband med ålder eller kön. Mest utsatta är medarbetare som är under 30 eller över 50 år och kvinnor.

– Vi behöver förändra de föreställningar, inte minst kopplade till kön och ålder, som leder till diskriminering och trakasserier. Den nuvarande situationen är inte värdig det svenska arbetslivet, säger Marina Åman.

Samtidigt uppger nio av tio tjänstemän att alla på deras arbetsplats behandlas med respekt oavsett olikheter och bakgrund och att de kan vara sig själva på jobbet.

– Det är glädjande att de flesta känner sig tillfreds på sitt jobb. Unionen kommer att fortsätta driva frågan om allas lika rättigheter och möjligheter tills all diskriminering har upphört, säger Marina Åman.

Mångfaldsundersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Unionen. Svar från
3 000 slumpmässigt utvalda privata tjänstemän har inhämtats under maj 2017.

De sju diskrimineringsgrunder som omfattas av den svenska diskrimineringslagstiftningen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration