Moderna och nybyggda kontor med industrikänsla i Gullbergsvass

Partnertext


Pagodenområdet är helt unikt i Göteborg – moderna kontor i industrimiljö bara fem minuter från Centralstationen.

Nu utvecklar Bygg-Göta nya stora kontorsytor – både omgjorda K-märkta ytor och ett helt nytt kontorshus – som står klara för inflyttning år 2021.

Skriven av Nicklas Tollesson 2019-09-16 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

"När vi går med människor, som inte varit här tidigare, genom gången från Kämpegatan får de alltid en wow-känsla när de kommer in på innergården", säger Linda Neidert, uthyrningsansvarig på Bygg-Göta.


För ungefär tio år sedan inledde Bygg-Göta förvandlingen av området, som förr i tiden präglades av tobaks-, vin- och sprithantering. Det första projektet var det uppseendeväckande Pagodenhuset, vars omdaning har varit ett av Göteborgs mest omtalade och uppskattade kontorsprojekt.

Sedan har Bygg-Göta fortsatt enligt samma koncept och skapat moderna kontor med en tydlig industrikänsla i de ofta k-märkta byggnaderna – samtidigt som området har moderniserats har det utvecklats till ett trivsamt och mysigt ställe i ett unikt läge med närhet både till älven och stadens absoluta centrum.

– När vi går med människor som inte varit här tidigare genom gången från Kämpegatan får de alltid en wow-känsla när de kommer in på innergården, säger Linda Neidert, uthyrningsansvarig på Bygg-Göta.

Artikelbild

Kämpegatan ska göras om till ett mysigt stråk ner mot Göta Älv. Bygg-Göta moderniserar nu Kämpegatan 10, där det blir moderna kontor med industrikänsla – och en restaurang i bottenplan.


År 2021, när Göteborg fyller 400 år, blir en milstolpe även för Pagoden-området. Då är det nämligen dags för inflyttning i ett helt nytt kontorshus som byggs på en del av innergården – ett grått tegelhus som arkitektoniskt passar bra ihop med de övriga tegelbyggnaderna.

– Det är viktigt för oss att området uppfattas som en helhet. Man ska givetvis känna och se att det här är ett helt nytt hus, men det ska samtidigt gifta sig med de moderniserade men ändå nästan 100 år gamla husen, säger Linda Neidert.

Artikelbild

Ett nytt kontorshus (till höger) ska uppföras på Pagodenområdets innergård, med ytor om 300–500 kvadratmeter per våningsplan. Byggnaden till vänster – som åt andra hållet vetter mot Kämpegatan – byggs ut. I bottenplan planeras för en restaurang mot innergården. Längst ner i bild syns karaktäristiska Pagoden, som Bygg-Göta inledde omdaningen av området med.


Fyra våningsplan blir runt 500 kvadratmeter stora och ovanför byggs två indragna våningar om cirka 300 kvadratmeter. Beräknad inflyttning är den 1 januari 2021.

Artikelbild

De gamla byggnaderna i Pagodenområdet kompletteras med en helt nybyggd kontorsbyggnad på innergården. Planerad inflyttning är 1 januari 2021.


De senaste åren har Bygg-Göta moderniserat Kämpegatan 4­–8, en utveckling som nu är färdigställd. De gamla spritlagren har förvandlats till moderna mindre kontorsytor som i stort sett är fullt uthyrda. Nu går Bygg-Göta vidare med förlängningen av huskroppen på Kämpegatan, som ska bli större kontorslokaler.

– Våningsplanen är 1 300 kvadratmeter. Även här blir det karaktärsstarka kontor med mycket industrifeeling. Lokalerna består faktiskt av tre ihopbyggda huskroppar. Man ser att pelarna i de olika ändarna av våningsplanen ser helt olika ut.

Bygg-Göta siktar här i första hand på att hyra ut hela våningsplan.

Artikelbild

På Kämpegatan utvecklas moderna kontor, fast med en tydlig industrikaraktär, i de k-märkta före detta lager- och produktionslokalerna. Lokalerna sträcker sig över tre olika huskroppar, vilket märks bland annat genom att pelarna ser olika ut i olika delar av lokalerna.


Artikelbild

På Kämpegatan utvecklas moderna kontor, fast med en tydlig industrikaraktär, i de k-märkta före detta lager- och produktionslokalerna. Lokalerna sträcker sig över tre olika huskroppar, vilket märks bland annat genom att pelarna ser olika ut i olika delar av lokalerna.


– I och med att vi har mindre lokaler i nybygget känns det naturligt att sikta på större förhyrningar här. Men det går bra att dela lokalerna, man kan ju till exempel tänka sig att någon vill ha ett och ett halvt våningsplan, säger Linda Neidert, som även planerar för två nya restauranger i området.

– Det blir en restaurang ut mot Kämpegatan och en ny restaurang mot innergården, två nya restauranger som kompletterar det befintliga Kooperativet i Pagoden på ett bra sätt.

Artikelbild

Bygg-Göta höjer en befintlig byggnad med en våning och skapar ett spännande vindskontor med takfönster.På senare tid har området mellan Centralenområdet och Pagodenområdet varit en stor byggarbetsplats, men överdäckningen av E45 år mot sitt färdigställande, liksom Vasakronans stora projekt, som bland annat innehåller ett stort hotell.

– Byggarbetena har varit en barriär, men när de är klara blir det mer uppenbart vilket fantastiskt läge det här är. Snart kan man gå raka vägen hit från Centralen och Kämpegatan är ett prioriterat stråk som ska omvandlas från en bilgata till ett naturligt gång- och cykelstråk – med en del biltrafik kvar – ner mot älven. Det här är verkligen ett framtidsområde.


Dela på linkedIn Skicka till e-post