Moderna kontor med industrikänsla i Gullbergsvass

Partnertext


Nu går Bygg-Göta vidare med succékonceptet Pagoden.
5 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler med industrikänsla står klara för inflyttning till sommaren!

Skriven av Nicklas Tollesson 2018-01-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det gamla tobakslagret Pagoden omvandlades för några år sedan till moderna kontor. Nu fortsätter Bygg-Göta att utveckla området enligt samma koncept.


I början av 2010-talet förvandlades det gamla tobakslagret Pagoden i Gullbergsvass till moderna kontor, samtidigt som många detaljer i den k-märkta byggnaden bevarades. Resultatet blev ett av Göteborgs mest uppskattade och omtalade kontorsprojekt.

Nu går Bygg-Göta vidare med samma koncept. På Kämpegatan, ihopbyggt med Pagoden, pågår just nu en varsam totalrenovering – det som ursprungligen var vin- och spritlager blir moderna kontor med bevarad känsla.
Artikelbild

K-märkta Kämpegatan 4-8 är ett gammalt vin- och spritlager. När fastigheten nu görs om till kontor bevaras en del detaljer – bland anat spröjsen i källarfönstren som är utformade som snapsglas.


– Pagoden har länge varit fullt uthyrd, och det är stort intresse även för de nya lokalerna. Konceptet är detsamma. Även den här huskroppen är k-märkt och en hel del kommer att bevaras, bland annat spröjsen i källarfönstren som är utformade som snapsglas, berättar Linda Neidert, uthyrningsansvarig på Bygg-Göta.

Källarplanet görs om till cykelgarage och omklädningsrum och ovanför blir det fem våningar med kontor.

– Den största lokalen blir på vindsvåningen, 950 kvadratmeter. Vi bevarar de gamla takfönstren och gör nya takkupor, vilket innebär att det blir väldigt mycket ljusinsläpp. Det blir högt i tak och synliga takstolar – det kan bli ett av stans absolut fräckaste kontor.

I övrigt handlar det om lokaler om mellan 120 och 350 kvadratmeter, större på bottenplanet och mindre på de tre övriga planen.

– Lokalerna i Pagoden är för större hyresgäster, här gör vi mindre lokaler. Vi har märkt att det finns en stor efterfrågan på de här storlekarna.
Artikelbild

Vindsvåningen blir den största kontorslokalen, 950 kvadratmeter med högt i tak och mycket ljusinläpp. Modernt – och industriellt.


Tanken är att Pagodenområdet ska kunna erbjuda hyresgästerna att växa utan att flytta från området. När den här etappen är färdigställd fortsätter Bygg-Göta med förlängningen av byggnaden på Kämpegatan, enligt samma koncept – men med lokaler från 500 upp till 1 000 kvadratmeter.

– Första inflyttning i den etappen kan bli sommaren 2019.

På sikt räknar Bygg-Göta med att bygga ihop hela kvarteret mellan Pagoden vid Göta Älv och Dag Hammarskjöldsleden. Där det i dag är parkeringar ut mot leden och utefter Torsgatan har Bygg-Göta byggrätter för kontor.
Artikelbild

Bygg-Göta satsar på att lyfta hela området och innergården görs om till en mysig mötesplats. De gamla garagen görs om till verksamhetslokaler, eventuellt kommer ytterligare en servering att komplettera restaurangen i Pagoden.


– Det är redan i dag ett jättefint område som bara kommer att bli bättre. Vi satsar mycket på att utveckla innergården. De gamla garagen kommer att förvandlas till verksamhetslokaler, eventuellt ytterligare en servering som kompletterar restaurangen i Pagoden. Den nya entrén från Kämpegatan kommer att leda genom byggnaden och ut på innergården som blir en naturlig och mysig samlingspunkt.

När överdäckningen av leden är klar ligger Pagodenområdet bara ett par minuters promenad från Centralstationen och i Göteborgs stads planer för området är Kämpegatan inritat som ett grönt promenadstråk.

– Det här är verkligen ett framtidsområde, säger Linda Neidert.


Dela på linkedIn Skicka till e-post