Vill skapa en tillväxtarena i Linköping

Genom utvecklingen av Linköping Aviation Park stärks flygplatsområdet i staden – och samtidigt skapas en tillväxtarena. – Målet är att närma näringslivet med akademin för att få till ett ökat samarbete där emellan, säger Anna-Maria Jakobsson, som sedan augusti är tillväxtchef på Sankt Kors.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-11-29 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Inspirationsbild över området där Sankt Kors vill blanda verksamheter och utbildningar som är kopplade till flygnäringen.
Bild: Sankt Kors


Enligt Anna-Maria Jakobsson har utvecklingen av Linköping Aviation Park diskuterats under flera år med syftet att förstärka hela området. Sankt Kors äger och förvaltar Linköping City Airport, men utvecklingen sker nu tillsammans med Linköpings kommun och Aerospace Cluster Sweden.

I dagsläget finns, på den norra sidan av landnings­banan, ett cirka 80 000 kvadratmeter stort område som är detaljplanelagt och passar bäst för produktions- och logistikinriktade företag. På den södra sidan finns ett mindre område som är tänkt för kontor och lättare industri. Här kommer klubbflyget också att finnas kvar.

Alla på samma ställe


Anna-Maria Jakobsson menar att man vill blanda verksamheter och utbildningar som är kopplade till flyg­näringen.

– Genom att använda moderna faciliteter kan vi skapa ändamålsenliga lokaler. Målet är att närma näringslivet med akademin för att få till ett ökat samarbete där emellan. Det görs väldigt bra forskning här i staden, men det kommersialiseras inte så ofta. Tanken är därför att alla aktörer ska finnas på samma ställe för att få till de korseffekter som är så viktiga, säger hon.
Artikelbild

Anna-Maria Jakobsson.
Bild: Sankt Kors


Vill skapa en utvecklingsnod


Den del av utvecklingen som ligger närmast i tid är vad man kallar för IMA, Innovation Materials Arena, som blir en del av Linköping Aviation Park och är ett resultat av samarbetet med region, kommun, näringsliv och Linköpings universitet. Det är ännu inte bestämt exakt hur stort det ska bli, men enligt Anna-Maria Jakobsson kommer det att ligga kring cirka 8 000 kvadrat­meter. Före sommaren genomfördes en workshop med företag och forskare kring IMA – syftet är att i slutändan skapa en utvecklingsnod för avancerade material, som är ett av regionens styrkeområden. Med avancerade material menar man exempelvis flerfunktionella lättviktsmaterial, uppkopplade "smarta" material och högpresterande material.

– Det är en viktig del av framtidens utveckling, exempelvis ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns också tradition och historia för Linköping av god forskning och duktiga företag, säger Anna-Maria Jakobsson.

Det ska rymmas både laborativ verksamhet, verkstad och kontor i IMA. Dessutom ska det finnas gemensamma mötesrum och konferensutrymmen.

– Vi vill ha de gemensamma utrymmena just för att få till möten, förklarar Anna-Maria Jakobsson.

Projektering pågår för IMA och byggstart kommer att ske efter nyår. Det pågår förhandlingar med hyresgäster både här och för resten av Linköping Aviation Park. Inflyttning i IMA beräknas till januari 2019.
Artikelbild

Här planeras Linköping Aviation Park.
Bild: Sankt Kors


Det pågår även diskussioner kring att flytta landningsbanan, som kommer att förskjutas och förlängas. Detta bland annat för att man ska kunna ta emot större flygplan. Även väg 35 kommer att få dras om i samband med utvecklingen av flygplatsområdet.

Vad betyder den här utvecklingen för Linköping?


– Vi utvecklar en del som är självklar i Linköpings framtida tillväxt. Vi utnyttjar den potential som finns i området och arbetar samtidigt med att få till en bra infrastruktur. Det har överlag en stor betydelse för näringslivet och forskningen i Linköping, avslutar Anna-Maria Jakobsson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration