Klartecken för 800 nya bostäder i Flemingsberg

Nu är det klart att 800 nya bostäder byggs i Flemingsberg med start i slutet av 2018 eller början av 2019. I området byggs också två förskolor, gångstråk och torgmiljöer.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-11-26 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

800 nya bostäder byggs i Flemingsberg.
Bild: Brabo/TEA


– Det här är ett viktigt tillskott på bostadsmarknaden i kommunen och ett led i vår satsning på att utveckla Flemingsberg som en regional stadskärna. Bostäderna längs Hälso­vägen kommer att bli en bra blandning av bostadsrätter, radhus och hyresrätter samt lägenheter riktade till olika målgrupper som forskare och seniorer, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun.

De 800 bostäderna placeras längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Utöver bostäder byggs två förskolor och andra lokaler i botten­våningarna på bostadshusen. Det blir nya torg och gångstråk i området och därut­över ska den närliggande Flemingsbergsparken rustas upp.

Nästa steg är att göra en förundersökning av de arkeologiska fynd som finns inom området. Därefter påbörjas gatuarbeten, ledningsarbeten och parkanläggning.

Genomförandeavtal har slutits med Riksbyggen, Brabo och Huge bostäder. Dessutom finns ett markanvisningsavtal med Concent.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 12 juni 2017 och detaljplanen överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet, vilket innebär att detalj­planen vunnit laga kraft.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration