Bostäderna utvecklar Kista

Vasakronan och Aros Bostad har tecknat en avsiktsförklaring med det gemensamma målet att i ett joint venture utveckla ett flerbostadshus i ett av Kistas mest attraktiva lägen i hörnet Kistagången och Isafjordsgatan. Bostadshuset kommer att ligga invid Vasakronans kommersiella fastigheter i Kista. Projektet omfattar cirka 230 bostadslägenheter om totalt cirka 14 000 kvadratmeter samt 1 800 kvadratmeter förskola och/eller handel fördelat på 23 våningar. – Vi ser att bostäderna har en ganska stor betydelse, säger Johanna Skogestig, chef för fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-11-08 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Vasakronan


Kista är i dag ett av världens ledande kluster för IT och Telecom. Där finns cirka 1 400 företag med aktörer som Ericsson, Microsoft, IBM och Samsung. Med en ägarandel som motsvarar 20 procent av beståndet är Vasakronan en av de största fastighets­ägarna i området.

Nu fortsätter utvecklingen av Kista mot att bli en urban stadsdel som är levande både på dagen och på kvällen. Kontorsbebyggelsen ska blandas upp med mer service, restauranger och bostäder. Totalt planeras för 6 000 bostäder i området av olika fastighetsägare. För att realisera visionen arbetar Vasakronan tillsammans med Stockholms stad med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Hekla runt hela Grönlandsparken och Kistagången. Detaljplanen innebär, utöver bostadshuset, att de befintliga husen från 1970-talet rivs för att skapa plats för ett nytt kontorshus längs Kistagången och ett nytt hus vid Grönlandsparken.

Avsiktsförklaringen mellan Vasakronan och Aros Bostad är det första steget i den del som avser bostadsutveckling och avsikten är att få fram en detaljplan som är antagen och har vunnit laga kraft senast andra kvartalet 2018.

– Kista har gjort en fantastisk resa från industriområde till ett område för forskning och utveckling och vidare till ett av världens ledande ICT-kluster. Nu tar vi tillsammans med Aros Bostad ytterligare ett steg in i framtiden med målet att bidra till en levande stad även efter klockan 17. För det behövs bland annat fler bostäder och det här är ett första bidrag, säger Johanna Skogestig.

– Anledningen till att vi utvecklar det här ihop med Aros är att det ligger i en större detaljplan där vi äger alla fastigheter runtomkring. Normalt sett så säljer vi bostadsbyggrätter, men i det här fallet har vi valt att gå lite längre ihop med någon som har mer erfarenhet av bostadsutveckling.

Hur ser ni på Kista som område?


– Vi ser positivt på Kista. Det är bra kommunikationer och har blivit mer uppblandat efter att tidigare haft en väldigt tydlig Ericsson-stämpel. Det har allting ett område behöver med bra kommunikationer, service och handel och nu kommer även bostäderna mer integrerat i området.

Ericssons dominans i området har minskat och det har varit ett stort tillskott av nya bolag. Men Kista har även blivit uppblandat på fler sätt med flera olika fastighetsägare som är aktiva i området. Vasakronan har ett stort bestånd av moderna fastig­heter där det mesta är uthyrt. Med låga vakanser kan Vasakronan utveckla de byggrätter som finns i området och det ökar också möjligheterna för andra fastighetsägare att förädla det äldre fastighetsbeståndet.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration