Kista del av nya satsningen när datahallar ska värma upp Stockholm

Kista fortsätter ligga i framkant för innovation i Sverige. Nu blir man en av platserna där Stockholm Data Parks gör sin satsning på att ta till vara på spillvärme från datahallar. – Det här är för Kista Science City ytterligare ett sätt att stärka vår profil som en global hub för ICT-utveckling, säger Åke Lindström, ICT Development Director på Kista Science City.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-11-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Kista blir första orten för datahallar.
Bild: Stockholm Data Parks


Stockholm har flera fördelar som etableringsort för nya datahallar. Dels tillgången till billig och förnybar el, dels möjligheten att återvinna – och få betalt för – den överskottsvärme som datahallen genererar. Dessutom erbjuder Stockholm Data Parks mark att etablera sig på, främst i Kista/Akalla, med färdiga anslutningar till elnät, fjärrvärme- och kylanät samt fibernät – komponenter som är nödvändiga för framgångsrika datahallsetableringar.

Fler möjliga etableringsområden förutom Kista/Akalla tillkommer i ett senare skede. När Stockholm Data Parks är fullt utbyggt, kommer värmeåtervinningen från datahallarna att stå för ett betydande tillskott av värme till Stockholm. Ambitionen är att täcka tio procent av stadens uppvärmningsbehov. Därmed är det ett viktigt bidrag i stadens ambition att vara helt fossilfri senast 2040.

Klokt systemtänk


– Datahallar är en av de största energi­användarna i världen. För några år sedan passerade de flygbranschen i att generera koldioxid. Traditionellt sett ventilerar man ut värmen som genereras i datahallar utan att den tas till vara, säger Torbjörn Bengtsson, Head of ICT på Invest Stockholm.

– Det gäller att ta till vara på energin två gånger; en gång för att man ska kunna använda sin smartphone och en gång till för att värma Stockholm. Det är ett ganska klokt systemtänk att ta till vara på något i stället för att bara släppa ut det. I Sverige har man tidigare tagit till vara på värmen i mindre skala, ofta efter att någon klok ingenjör tänkt att det varit helt galet att det bara gått till spillo.

– Det som är nytt här är att fjärrvärmeaktörerna har öppnat upp för att göra det här i stor skala med paketerade affärsupplägg. Stockholms stad har gått in och sagt att man tycker att det här är viktigt. Staden vill att Stockholm blir grönare och därför är det, på vissa tomter där det inte går att bygga bostäder, möjligt för den som visar att man kan bygga en tillräckligt stor datahall att få en markanvisning.
Artikelbild


Bild: Kristina Sahlén


Kan bli klimatpositiva


Tack vare värmeåtervinningen kan datahallar i Stockholm Data Parks som använder förnybar el bli klimatpositiva. Därtill kan datahallarna sänka sin driftskostnad. Till följd av den sänkta elskatten för datahallar, erbjuder Fortum Värme gratis kylning i Stockholm Data Parks i utbyte mot spillvärmen som återvinns i fjärrvärmenätet.

Den första etableringen är planerad till Kista. Något som passar väl in i Kistas profil som ICT-nod.

– Tittar man bara rent faktiskt har man vänt sig till orter där det finns vattenkraftverk. Det är för att få in kylning i datahallarna. Men vattenkraftverken ligger extremt sällan i anslutning till stora städer. Visst, man har lyckats kyla datahallarna – men man har inte lyckats ta hand om spillvärmen, säger Åke Lindström.

– Det är minst lika smart att förlägga datahallarna i stora städer om det finns väl utvecklade fjärrvärmeanläggningar. Det finns det inte i hela världen. Sverige är extremt duktiga på fjärrvärmedistribution. Här har Stockholm en rätt unik position.

– Det här är för Kista Science City ytterligare ett sätt att stärka vår profil som en global hub för ICT-utveckling. För oss är det ytterligare en pusselbit i vad vi redan gör och vad vi vill att världen ska uppfatta oss som.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration