K2A bygger i Slakthusområdet

K2A har fått markanvisning för 176 studentbostäder och en förskola i Slakthusområdet i Stockholm.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-11-06 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Markanvisningarna (till dotterbolaget Svenska Studenthus) avser två kvarter inom den första etappen i Slakthusområdet i Stockholm och marken avses upplåtas med tomträtt. Inom samma kvarter ska en idrottshall uppföras av Stockholms stad och för ett effektivt markutnyttjande kommer idrottshallen att samordnas med de student- och forskarbostäder samt förskolan som Svenska Studenthus avser att uppföra. Ambitionen är att bostäderna, idrottshallen och förskola tillsammans skall utgöra ett levande kvarter. Exploateringen kräver ny detaljplan och arbetet med detaljplanen bedöms starta under slutet av 2017 och bedöms pågå i cirka två år. Mot bakgrund av detta bedöms byggstart ske tidigast år 2020.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration