Stendörren köper 530 000 kvadratmeter i Upplands-Bro

Stendörren förvärvar ett markområde i direkt anslutning till Stockholm Väst Logistik i Upplands-Bro utanför Stockholm.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-11-05 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Säljare är Bro Markutveckling som ägs till hälften vardera av Kilenkrysset och KF Fastigheter. Markområdet är cirka 530 000 kvadratmeter varav cirka hälften är planlagt för industri och logistik. Stendörren kommer efter tillträdet att ansöka om planbesked för industri och logistik för även den icke detaljplanelagda delen av fastigheten, vilket är i linje med den gällande översiktsplanen för området. Köpet är ett bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 65,4 miljoner kronor, vilket baseras på ett underliggande fastighetsvärde


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration