Tar ett helhetsgrepp på logistiksidan

Trycket på Borås är fortsatt högt. Förutom ett stort antal framväxande byggnationer och många nyetableringar drivs just nu flera projekt som ska lyfta stadens roll som logistiknav. – Det har varit en riktig rivstart efter ­semestern nu när alla projekt har ­dragit igång igen, konstaterar Daniel Göök, ­etableringsansvarig på Borås stad.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-10-11 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det nya kongresshuset utvecklas av Borås egna fastighetsbolag tillsammans med Serneke.
Bild: Borås TME


Daniel Göök nämner bland annat Simonsland där Kanico och RO-Gruppen just nu bygger om den äldre delen i bildandet av nya Textile Fashion Center. Mitt emot byggs det nya kongresshuset – där arbetar stadens egna fastighetsbolag tillsammans med Serneke. Och även på lager- och logistiksidan rör det på sig.

– Eftersom flera aktörer har valt att flytta till Viared västra frigörs deras tidigare lokaler för nya etableringar. Där ser vi stor rörelse och det fylls på snabbt, säger Daniel Göök.

Att det är fortsatt högt tryck på Borås från företag utifrån råder ingen tvekan om. I mitten av augusti meddelade Nintendo att de flyttar sitt centrallager till Viared, och i Viared västra fortsätter mark- och sprängarbeten för att möjliggöra ytterligare etableringar.
Artikelbild

Daniel Göök.
Bild: Borås stad


– Efter årsskiftet finns möjlighet att teckna avtal om sammanlagt 90 000 kvadratmeter mark, säger Daniel Göök.

Han menar att det överlag går väldigt bra för många företag i staden.

Varför, tror du?


– Dels befinner vi oss i en brinnande högkonjunktur. Vi har också fått till en bra mix av företag i staden, vilket skapar goda möjligheter för företagen att bredda sina nätverk – något som i sin tur gör att ännu fler får upp ögonen för staden, säger Daniel Göök.

Han vittnar också om ett ökande intresse från internationella investerare.

– Naturligtvis har vi också nytta av att så väl Jönköping som Landvetter och Göteborg växer, den utvecklingen spiller över på oss också. Det är helt enkelt en rad olika faktorer som samspelar, säger Daniel Göök.

– Det enda smolket i bägare är att det är stopp i Göteborgs hamn, vilket gör att man får använda andra hamnar i eller till och med utanför landet, fortsätter han.

Finns det någon annan utmaning?


– Kompetensförsörjningen är definitivt en utmaning – att hitta rätt person till rätt plats. För att försöka komma till rätta med det samarbetar vi med högskola, yrkeshögskola och näringslivet. Jag tror att det är viktigt att vi i Borås samarbetar om kompetensen och utbildar de som redan finns här.

Helt nytt transportsätt


På Borås stad lägger man stor vikt vid att vara ett logi­stiknav. Därför drivs just nu flera projekt på området.

– Vi tar ett helhetsgrepp på logistiksidan, både när det gäller långa och korta transporter, säger Sophia Strandberg Jonsson, näringslivsutvecklare på Borås stad.
Artikelbild

Sophia Strandberg Jonsson.
Bild: Borås stad


Med projektet Autofreight testar Borås stad, Volvo och fyra företag i Viared ett helt nytt transportsätt med långa, delvis autonoma, transporter. Projektet är från början initierat av Volvo som ett rent forskningsprojekt där man ville studera just denna typen av transporter. Bakgrunden var att se påverkan på trafiksäker­heten, på godsflödet och på miljön. Borås stad blev inblandade i projektet genom att de kopplade in företag i Viared – och plötsligt blev det mer än bara teori. Syftet är att undersöka hur man kan optimera godsflödet för de inblandade företagen. Projektet inleddes i början av mars, och kommer att pågå i tre år.

– Vi ska studera hur fyra företags gods transporteras mellan Göteborgs hamn och Viared. Kommunens del är att se exempelvis om det behövs en ny infart med denna typ av transporter, och om det kräver ny infrastruktur, säger Sophia Strandberg Jonsson.

De fyra Viaredsföretagen som deltar är Ellos Group, Speed Group, Volvo Bussar och Kerry Logistics. Tanken med projektet är att hela in- och utflödet ska kunna kombineras.

– Det finns en del spännande utmaningar med projektet, olika företag har olika containrar i varierande storlekar, och det är olika rederier som äger containrarna. Vi ska nu se hur man kan samordna det hela rent logistiskt, säger Sophia Strandberg Jonsson.

Chauffören kan vila


När det gäller förarlösheten så är ett av projektets mål att utveckla teknik som gör att vissa valda sträckor på riksväg 40 kan köras autonomt.
Artikelbild

Borås gör ett satsning på logistik – både för korta och långa transporter.
Bild: Volvo


– Men det kommer inte att finnas några självkörande fordon på riksväg 40 under projektets gång. Försöken med förarlösa transporter kommer istället att utföras på testbanan Asta Zero som ligger i kommunen, förklarar Sophia Strandberg Jonsson.

– Det finns många fördelar med autonoma transporter, bland annat innebär det ett minskat koldioxidutsläpp. En annan intressant aspekt är vad som händer med föraren, om man exempelvis kan låta chauffören vila i bilen under färd, säger hon.

När det gäller kortare transporter deltar Borås stad i ett EU-projekt som heter Surflogh som handlar om optimering av den sista transportmilen i innerstaden. Deltagande länder är Sverige, Belgien, Nederländerna och Skottland.

– Borås vill ligga i framkant när det gäller innovativa logistiklösningar och därför måste vi vara öppna för alla olika typer av transporter och inte bara lastbil, säger Sophia Strandberg Jonsson.

Projektet inleddes i slutet av september, och kommer att pågå i tre år. I stället för att teoretiskt kartlägga olika stråk och göra analyser utifrån teorin vill man arbeta praktiskt med innerstaden som testarena.

– Genom att implementera tankarna i konkret verksamhet visar vi att frågan är viktig, och hjälper förhoppningsvis till med att hitta lösningar.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration