Volvo GTO - från motorprovningshall till huvudkontor

När en före detta motorprovningshall byggdes om till Volvo GTO:s huvudkontor i Skövde var målet att skapa ett modernt premiumkontor med industrikänsla genom att bevara valda delar av den tidigare motorprovningshallen.

Skriven av Redaktionen 2017-10-11 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Linda Ålander, arkitekt på PE Arkitektur och Johan Elgh fastighetschef vid AB Volvos produktionsanläggning i Skövde.
Bild: Kevin Bergsten


Se nomineringen till Sveriges Snyggaste Kontor för Volvo GTO

Hur var upplevelsen att bygga om en motorprovningshall till ett huvudkontor?

Det var utmanande framförallt i utrivningsarbetet som blev mer omfattande och överraskande än vi hade trott. Faktumet att vi provade motorer långt in i byggprojektet gjorde dessutom utmaningarna i projektledning stora med avseende på provisoriska omkopplingar av el och vvs. Läget och potentialen i huset rent arkitekturmässigt var dock så bra att vår målsättning hela tiden låg fast.

Kan ni ge några exempel på vad som inger industrikänslan på kontoret?

Lokalen präglas av öppenhet, ljus och rymd vilket framhäver det klassiska sågtandstaket med lanterniner mot norr som är typiskt för sådana här äldre industribyggnader. Industrikänslan förstärks även av de synliga installationerna i taket och husets smideskonstruktion.

Kan ni berätta lite mer om besökscentret, ert showroom och museet?

Huset har bevarats och återskapats i ursprungligt skick. Det enda som har adderats är en skylt på taket och en mindre entré i form av en rotationsdörr, vilket skapar en överraskningskänsla när besökaren kommer in i byggnaden. Tanken är att kombinera besöksmottagning, med aktivitetsbaserade kontorsytor samt naturliga mötesytor.

Entréhallen är en stor och flexibel yta med en hörsal i bakkant för informationsmöten, konferenser och minimässor. Det är en central mötespunkt för större sammankomster. I en annan del av entréhallen växer ett showroom fram där AB Volvos produkter skall visas upp. På källarplanet finns ett museum med en utställning av Skövdefabrikens produkthistoria. Museet signalerar arvet då produktionssiten har funnits i 150 år så det perspektivet är viktigt att ha med sig.
Artikelbild

Vilka delar av motorprovningshallen valde ni att bevara och vad var anledningarna till det?

Generellt så är alla stålkonstruktioner bevarade då de är original. Här har en snillerik och minimal förstärkning i form av en rundstav i varje takstol gjort att dagens taklaster klaras. Taklanterninerna har renoverats och utformats för att möta dagens energikrav. Ett provrum har helt bevarats och gjorts om till videokonferens. Smörjhallen har bevarats och konverterats till pausrum.

Vad är ni mest stolta över med det nya kontoret?

Känslan av klass i kombination med bevarandet. Utformningen av receptionen. De gjutna entresolplanen i lågdelarna av varje skepp som ytoptimerar (det är precis så man klarar höjden av två våningar utan att slå i huvudet i takstolen).

Vad reagerar besökare på när de ser kontoret för första gången?

Det som är mest spännande är att olika personer upptäcker olika saker. Vissa pekar på ljuset som det viktigaste där vår utformning av taklanterninerna verkligen gett ett naturligt dagsljus. Andra gillar öppenheten och känslan att kliva rätt in i ett globalt företag mitt i en mindre stad i Sverige.

Efter ett tag är det många som tar upp bevarandet till exempel ett provrum som blivit videokonferensrum, takstolar och pelare, råa ventilationsrör, lagade tegelfasader etc.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration