Vill vara med och forma framtiden

Sedan sex år tillbaka är Kerstin Gillsbro vd för Jernhusen, ett bolag med sikte på framtiden. Här berättar hon om Jernhusens uppdrag, sin roll som vd – och vad hon gör när hon inte jobbar.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-09-27 | Porträtt

Dela på linkedIn

Artikelbild

Kerstin Gillsbro blev vd för Jernhusen för sex år sedan.
Bild: Jernhusen


Jernhusen arbetar i gränssnittet mellan infrastruktur och fastigheter, och den övergripande målsättningen är att vara med och bygga ett hållbart Sverige.

– Vårt uppdrag är att öka det kollektiva resandet genom vårt fastighetsägande, något som är väldigt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det bidrar även till en starkare ekonomi, säger Kerstin Gillsbro, och fortsätter:

– Det handlar om att bygga och forma framtiden, det är ett spännande uppdrag och vi har en stor möjlighet att påverka.

Jernhusen finns längs med järnvägsnätet i hela landet, vilket gör att de har en stor geografisk spridning och också finns representerade i många av Sveriges städer.

– En viktig del av vårt arbete är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de stora flöden som faktiskt passerar genom våra hus. Bara Stockholms centralstation besöks av 90 miljoner personer varje år. Det handlar dels om trygghet, men också om att erbjuda service och annan kommersiell verksamhet, säger Kerstin Gillsbro.

Förutom att de har hand om själva stationerna har Jernhusen också tagit grepp om hela området runt omkring stationerna i många av landets större städer.

Varför har ni valt att göra så?


– Vi har stor kunskap kring stationsområden och är duktiga på stadsutveckling i just den typen av miljö. Dessutom finns det många synergier med att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av hela stationsområdet. Fler arbetsplatser vid stationsområdena bidrar till att fler kan åka kollektivt till jobbet, vilket är bra för miljön, säger Kerstin Gillsbro.
Förutom stationsbyggnader och kringliggande områden har även Jernhusen godsterminaler och tågdepåer i sin portfölj. Det innebär att man verkar inom fyra olika områden – och har en mycket stor bredd bland hyresgästerna.

– För att hantera de olika krav, förutsättningar och önskemål som våra hyresgäster har är vi uppdelade i fyra affärsområden. Det är viktigt för oss att förstå alla hyresgästers verksamhet.

På Jernhusen är de knappt 200 anställda och de arbetar dels med löpande förvaltning, men också med stora stadsutvecklingsprojekt.

– Just nu har vi flera spännande stadsutvecklingsprojekt i bland annat Stockholm, Malmö och Göteborg. Men Jernhusen är så mycket mer än stadsutveckling, Vi har en stor organisation för förvaltning som jobbar nära våra kunder. Båda dessa delar är lika viktiga för att skapa attraktiva stationsområden för både resenärer och de som ska bo och arbeta i området, säger Kerstin Gillsbro.
Artikelbild

För Jernhusen är det viktigt att skapa bra förutsättningar för de stora flöden som passerar genom deras hus. Bara Stockholms centralstation besöks av 90 miljoner personer varje år.
Bild: Jernhusen


Hur ofta har du kontakt med era hyresgäster?


– Det har jag på regelbunden basis, det är något som jag tycker är väldigt angeläget. I och med att jag reser mycket i mitt jobb passerar jag många stationer och då brukar jag alltid passa på att gå in och träffa våra hyresgäster, det är jättekul! Merparten av Jernhusens personal träffar våra kunder mycket

Berätta lite mer om din roll!


– Min roll handlar om att skapa förutsättningar för min ledningsgrupp att jobba mot våra mål och sedan styra bolaget i den riktningen. Det är mycket möten, både internt och extern. Jag brukar dock börja tidigt på morgonen, vid 06.30, för att hinna arbeta lite på egen hand innan mötena drar igång.

Hon har suttit i vd-stolen i sex år. Innan dess satt hon i Jernhusens styrelse och har också varit på NCC i många år där hon haft en rad olika roller.

Varför var jobbet som vd för Jernhusen intressant?


– Dels lockade affärsutvecklingen i en samhällskontext som man hittar på Jernhusen, och dels var det lockande med det yttersta ansvaret, säger Kerstin Gillsbro.

Vad är utmanande i din roll?


– En utmaning som finns är att skapa tid för att hinna tänka efter. Att ge sig själv förutsättningar att distansera sig lite från de löpande frågorna för att tänka lite större. Jag brukar säga att jobbet inte är komplicerat, men det är komplext. Då krävs att man stannar upp, tänker till och ser ett större perspektiv, säger hon.

Utanför jobbet gillar hon bland annat att vara utomhus och promenera i skogen. Dessutom är islandshästar ett stort intresse.

– Jag har också ett hus i Frankrike där jag tycker om att vara, säger hon.

Hur tror du att du uppfattas av andra?


– Jag tror att jag ses som ansvarstagande och inlyssnande. Stöttande, men också kravställande.

Varför det, tror du?


– Det har nog dels med min personlighet att göra, men det är också något som kommer med min roll.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration