Tar ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen

Viktor Tennström och Lars Axelsson på Evolv Property om omvandling av industriområden till bostadsområden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-09-20 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I Norra Herstadberg erbjuder Viktor Tennström och Lars Axelsson på Evolv Property lokaler för exempelvis de företag som behöver flytta för att ge plats för bostadsutveckling i Norrköpings hamnområden.
Bild: Viktor Tennström


En av de senaste årens starkaste trender på fastighetsmarknaden har varit omvandling av industriområden till bostadsområden. Äldre industriområden som tidigare legat i utkanten av städerna har fått ett allt mer centralt läge, och är inte sällan belägna i hamnområden med vattenläge. Det är enkelt att förstå varför dessa områden i många fall ses som mer attraktiva områden för bostadsbyggnation än att exploatera obebyggda områden i utkanten av städerna.

– I takt med stigande bostadspriser har kalkylerna för att riva befintlig industribebyggelse, sanera marken och uppföra nya bostadsområden blivit tillräckligt attraktiva i åtminstone de tjugo största kommunerna i Sverige. En effekt av denna omfattande "bostadifiering" av företagsområden är att företagen tvingas omlokalisera till andra områden. I många fall upplever företagen att de drabbas negativt av detta, säger Lars Axelsson på Evolv Property.

Vill erbjuda smidig process


Evolv Property är en fastighetsutvecklare som fokuserar på industrifastigheter och bostadsutvecklingsprojekt, och ingår i Slättö-gruppen.

– Tänk dig in i situationen att du driver ett industri­företag som suttit i en egenägd fastighet i Inre Hamnen i Norrköping i 30 år. En dag får du höra att området troligtvis ska omvandlas till bostäder om fem till tio år. Hur ska du agera? Företaget går bra och du behöver bygga om samt installera ny travers för att fortsätta utveckla företaget. Är det värt att investera de pengarna nu om fastigheten eventuellt ändå ska rivas om fem år? Eller ska du hitta mark för att bygga en ny anläggning redan nu? Har du råd med det? Kan du sälja fastig­heten för att finansiera nybyggnation? Hur mycket är fastigheten värd? fortsätter Lars Axelsson.

Dessa frågor ställs många företag inför i samband med stora stadsutvecklingsprojekt. I vissa fall erbjuds stöd från kommunen för att hitta ersättningsmark eller andra lokaler att flytta till. I vissa fall blir det jackpot för de företag som inte har någon blomstrande business men som nu kan göra många miljoner i vinst genom att sälja sin fastighet och avveckla verksamheten.

– Men de flesta företag som vi träffar upplever att deras verksamhet drabbas negativt av den osäkerhet som uppstår, av investeringar som skjuts på framtiden eller av att de tvingas flytta till sämre lägen. Många upplever att kommunerna behöver bli mer näringslivsvänliga och mindre bostadsfixerade, säger Viktor Tennström på Evolv Property.

– Vi vill erbjuda dessa företag en smidigare, snabbare och tryggare process genom att vara en fastighetsaktör som förstår den problematik som de ställs inför. Vi vill inte bara vara med och utveckla de områden som över tid ska bli bostäder, utan också erbjuda skräddarsydda industrilokaler i attraktiva lägen dit företagen kan flytta. På så sätt tar vi ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen och ser till att företagen får en så positiv förändring som möjligt av bostadifieringen, avslutar Viktor Tennström.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration