Ersättning för felaktigt debiterad vattenförbrukning

FRÅGA: Jag driver sedan sju år en zoobutik med bland annat akvariefiskar. Jag hyr lokalen i vilken jag bedriver min verksamhet. Enligt hyresavtalet skall jag utöver hyran betala för min egen vattenförbrukning. Det fanns redan en mätare i lokalen som hyresvärden regelbundet har läst av och fakturerat förbrukningen till självkostnadspris.

Skriven av Henrik Eliason, jur kand, Svensk Handel Juridik 2015-04-01 | Juridik

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Nu har jag öppnat ytterligare en zoobutik med motsvarande verksamhet och med separat undermätare för vattenförbrukningen. Vattenförbrukningen i den nya butiken har visat sig vara endast en bråkdel av förbrukningen i den gamla butiken. När jag tillsammans med vattenleverantören gick igenom tidigare förbrukning samt på plats kontrollerade vattenmätaren visade det sig att mätaren inte bara registrerade min egen förbrukning utan även inkluderade förbrukningen från hälften av de bostadslägenheter som finns i fastigheten. Efter att jag påtalat detta har hyresvärden installerat en ny mätare som enbart mäter förbrukningen i min lokal. Det har då visat sig att min förbrukning endast motsvarar tio procent av vad jag tidigare betalat för. Jag har nu räknat ut att jag under åren har betalat cirka 100 000 kronor för mycket till hyresvärden. När jag begärt ersättning av hyresvärden har han vägrat betala med hänvisning till att jag borde ha reagerat på räkningen tidigare. Har han rätt, och om inte, vad kan jag göra om han inte betalar?
Artikelbild

Henrik Eliason, jur kand
Svensk Handel Juridik


Svar: Rätt skall vara rätt. Har du betalat mer än vad hyresavtalet anger så skall detta regleras. Möjligen kan utläsas av hyresvärdens svar att han menar att du känt till överdebiteringen och genom att betala och/eller inte invända mot detta så får du anses ha accepterat kostnaderna. Jag håller inte med honom och dess­utom är det ju först nu du har upptäckt felaktigheterna. Genom att du har betalat även för andra hyresgästers förbrukning så har detta kommit hyresvärden tillgodo. Sker ingen reglering gör han därför en obehörig vinst. Jag anser därför att du har en berättigad fordran på hyresvärden. Den allmänna preskriptionstiden för fordringar är tio år så inte heller detta hindrar dig från att begära ersättning retroaktivt för hela hyrestiden.

När han vägrar att betala föreslår jag att du kvittar kraven mot kommande hyresbetalningar och håller inne hyra motsvararande dina krav med beaktande av vad som anges nedan.

Rädda avtalet


När det gäller lokaler är hyresrätten förverkad om hyres­gästen dröjer med hyresbetalning mer än två dagar. Hyresvärden kan då säga upp hyresavtalet. Gör hyres­värden detta kan du "rädda" avtalet genom att inom viss kortare tid betala hyran. Inom samma tid kan du även deponera hyran hos länsstyrelsen.
"Du får inte deponera mer än vad som motsvarar dina krav."
Om en hyresgäst till exempel har en motfordran hos hyres­värden, och för att inte riskera hyresrätten, finns nämligen möjlighet att enligt 12 kap 21 § jordabalken (hyres­lagen) deponera hyran hos länsstyrelsen. Skulle det senare vid en prövning i domstol visa sig att du haft helt eller delvis fel och inte varit berättigad till beloppet som du hållit inne så är inte hyresrätten förverkad. Deponeras hyran anses den i förverkandehänseende som betald. Du får emellertid inte deponera mer än vad som motsvarar dina krav. Har du till exempel deponerat 200 000 kronor trots att kraven endast uppgår till 100 000 kronor så kan hyresrätten förverkas deponering till trots.

Rättslig prövning


Efter att du har deponerat hyran hos länsstyrelsen, och ni inte har kommit överens, har hyresvärden tre månader på sig att väcka talan mot dig. Gör hyresvärden inte detta har du rätt att begära att länsstyrelsen betalar ut deponerade medel till dig. Detta innebär emellertid inte att tvisten är avgjord utan hyresvärden kan fort­farande väcka talan mot dig och låta domstol pröva tvisten. Givetvis kan även du väcka tala mot hyres­värden för att få en rättslig prövning.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration